Исторически речник
лент  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
лент, лентлентꙗ, лентѣлентю, лентѹлент, лент-лентмь, лентмъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
лент, лент-лентлентлентмъ, лентмьлентѩ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
лентлентхъ, лентхъ, лентхь, лентхьлентꙗ, лентѣлентю, лентѹлентмъ
лент -ꙗ м Ленено платно, кърпа въста съ веерѧ  полож рꙁꙑ. ꙇ премъ лент прѣпоѣса сѧ М Йо 13.4А ꙇ наѧтъ ѹмꙑват ноѕѣ ѹенкомъ. ꙇ отрат лентемь. ꙇмъже бѣ прѣпоѣсанъ М Йо 13.5 З А Платнени ленти, в които според еврейския обичай увивали телата на мъртъвците. бж пльт то съвлаш лент С 456.19 М З А СК С Гр λέντιος Нвб Срв лента ж ОА НГер ЕтМл БТР АР лентион ’платно, платнище’ РРОДД