Исторически речник
к҄есаровъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
к҄есаровъ, к҄есаровьк҄есаровак҄есаровѹк҄есаровъ, к҄есаровьк҄есаровак҄есаровомь, к҄есаровомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
к҄есаровѣк҄есаровък҄есаровк҄есаровъ, к҄есаровьк҄есаровомъ, к҄есаровомьк҄есаровꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
к҄есаровꙑк҄есаровѣхъ, к҄есаровѣхьк҄есаровак҄есаровѹк҄есаровомак҄есарово
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
к҄есаровак҄есаровѹк҄есаровок҄есаровак҄есаровомь, к҄есаровомък҄есаровѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
к҄есаровак҄есаровъ, к҄есаровьк҄есаровомъ, к҄есаровомьк҄есаровак҄есаровꙑк҄есаровѣхъ, к҄есаровѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
к҄есаровѣк҄есаровѹк҄есаровомак҄есаровак҄есаровꙑ, к҄есаровѫк҄есаровѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
к҄есаровѫ, к҄есаровѹк҄есаровоѭ, к҄есаровоѫ, к҄есаровоѧ, к҄есаровоюк҄есаровѣк҄есаровꙑк҄есаровъ, к҄есаровьк҄есаровамъ, к҄есаровамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
к҄есаровꙑк҄есаровамк҄есаровахъ, к҄есаровахьк҄есаровѣк҄есаровѹк҄есаровама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
к҄есаровъ прил притеж 1. Кесарев, принадлежащ на римския император  естъ обраꙁось  напсане. глшѧ емѹ кесаровъ М Мт 22.21 ЗI. Срв. Мк 12.16 М;Лк 20.24 М  ꙁаповѣд к҄есаровѣ  бол҄ѣрстѣ не повнѫ сꙙ С 104.17 2. Като същ. к҄есарово ср ед и к҄есароваꙗ ср мн τὰ Καίσαρος Кесаревото; онова, което се пада, следва да се даде на кесаря; кесарова въꙁдадте кесаров М Мк 12.17 Срв.Мт 22.21 ЗI отъдат кесарово к҄есарев С 106.17 Изч М З С Гр τοῦ Καίσαρος От лат Caesaris Вж. при к҄есар҄евъ Нвб