Исторически речник
какоже  
какоже нареч Как, по какъв начин лкъ готовъ прложен велко. славꙙштіхъ отъ вѣка га. не по дномѹ събьранꙑ. нъ напрасно прѣложьше сꙙ. какоже стъ обраꙁъ прѣложенꙗ С 84.25—26 Изч С Гр τίς δε Вж. при како Нвб