Исторически речник
скѹст сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
скѹст сѧскѹшѫ, скѹшѹскѹсшскѹстъ, скѹсть, скѹстскѹсмъ, скѹсмь, скѹсм, скѹсмоскѹсте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
скѹсѧтъ, скѹсѧть, скѹсѧтскѹсвѣскѹстаскѹстескѹсскѹс
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
скѹсмъ, скѹсмь, скѹсмскѹстескѹсвѣскѹстаскѹсхъ, скѹсхь, скѹсхскѹс
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
скѹсскѹсхомъ, скѹсхомь, скѹсхом, скѹсхмꙑскѹсстескѹсшѧ, скѹсшѫ, скѹсша, скѹсше, скѹсхѫскѹсховѣскѹсста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
скѹсстескѹшаахъ, скѹшахъ, скѹшаахь, скѹшахь, скѹшаах, скѹшахскѹшааше, скѹшашескѹшааше, скѹшашескѹшаахомъ, скѹшахомъ, скѹшаахомь, скѹшахомь, скѹшаахом, скѹшахомскѹшаашете, скѹшашете, скѹшаасте, скѹшасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
скѹшаахѫ, скѹшахѫ, скѹшаахѹ, скѹшахѹскѹшааховѣ, скѹшаховѣскѹшаашете, скѹшашете, скѹшаасте, скѹшастескѹшаашета, скѹшашета, скѹшааста, скѹшаста
скѹст сѧ -скѹшѫ сѧ -скѹсш сѧ св Проверя, изпитам силите, способностите, възможностите си въпроⷭ҇. блюд сѧ ьто глеш. аще хощеш. да т ослабмъ еще мало врѣмѧ. скѹс сѧ. ѿвⷮ҇ѣ. н ѹбо помлѹте мѧ ха рад. недостонааго.  братрь прнте мѧ СЕ 92а 22 Изч СЕ Вж. при скѹст Нвб