Исторически речник
ндктонъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
ндктонъ, ндктоньндктонандктонѹ, ндктоновндктонъ, ндктоньндктонандктономь, ндктономъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
ндктонѣндктонендктон, ндктоновендктонъ, ндктонь, ндктоновъ, ндктоновьндктономъ, ндктономь, ндктоновомъ, ндктоновомьндктонꙑ, ндктоновꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
ндктонꙑ, ндктоновꙑ, ндктонъмндктонѣхъ, ндктонѣхь, ндктонохъ, ндктонохь, ндктоновохъ, ндктоновохьндктонандктонѹндктонома
ндктонъ м Цикъл от 15 години при старото летоброене, свързано със сътворението на света; индикт наѧтъкъ ндктѡнѹ.  памѧтъ прѣдⷫобномѹ оцоу нашемѹ семеонѹ Е 20а 10 Изч Е От гр ἰνδικτίων Срв. при ндктъ