Исторически речник
ꙁътат  
ꙁътат вж щстт