Исторически речник
щстт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
щсттщщѫ, щщѹщстшщсттъ, щстть, щсттщстмъ, щстмь, щстм, щстмощстте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
щстѧтъ, щстѧть, щстѧтщствѣщсттащсттещстщст
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
щстмъ, щстмь, щстмщсттещствѣщсттащстхъ, щстхь, щстхщст
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
щстщстхомъ, щстхомь, щстхом, щстхмꙑщстстещстшѧ, щстшѫ, щстша, щстше, щстхѫщстховѣщстста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
щстстещщаахъ, щщахъ, щщаахь, щщахь, щщаах, щщахщщааше, щщашещщааше, щщашещщаахомъ, щщахомъ, щщаахомь, щщахомь, щщаахом, щщахомщщаашете, щщашете, щщаасте, щщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
щщаахѫ, щщахѫ, щщаахѹ, щщахѹщщааховѣ, щщаховѣщщаашета, щщашета, щщааста, щщастащщаашете, щщашете, щщаасте, щщасте
щстт -щщѫ -щстш св Очистя, освободя някого от грях или от зъл дух, който му причинява болест; излекувам ꙇ се прокаженъ прстѫпь. кланѣше сѧ емѹ глѧ. г аште хощеш можеш мѧ щстт М Мт 8.2 З, А. Срв.Мк 1.40 Изч М З А Гр καϑαρίζω штстт ꙇштстт істті Нвб Срв изчистя ОА ВА НТ АК Бот Дюв НГер ЕтМл БТР АР РБЕ