Исторически речник
ꙁъхватт  
ꙁъхватт вж схватт