Исторически речник
схватт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
схваттсхващѫ, схващѹсхватшсхваттъ, схватть, схваттсхватмъ, схватмь, схватм, схватмосхватте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
схватѧтъ, схватѧть, схватѧтсхватвѣсхваттасхваттесхватсхват
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
схватмъ, схватмь, схватмсхваттесхватвѣсхваттасхватхъ, схватхь, схватхсхват
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
схватсхватхомъ, схватхомь, схватхом, схватхмꙑсхватстесхватшѧ, схватшѫ, схватша, схватше, схватхѫсхватховѣсхватста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
схватстесхващаахъ, схващахъ, схващаахь, схващахь, схващаах, схващахсхващааше, схващашесхващааше, схващашесхващаахомъ, схващахомъ, схващаахомь, схващахомь, схващаахом, схващахомсхващаашете, схващашете, схващаасте, схващасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
схващаахѫ, схващахѫ, схващаахѹ, схващахѹсхващааховѣ, схващаховѣсхващаашета, схващашета, схващааста, схващастасхващаашете, схващашете, схващаасте, схващасте
схватт -схващѫ -схватш св Извадя, издърпам, измъкна ꙁъхват же ꙁъ огн҄ѣ палꙙшта любостраньнааго лота С 232.17 Изч С Гр ἐξαρπάζω ꙁъхватт Нвб изхвана Дюв МлБТР АР Срв изхвата диал НГер