Исторически речник
ꙁдрѩст  
ꙁдрѩст вж стрѧст