Исторически речник
ꙁнаменават  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁнаменаватꙁнаменаваѭ, ꙁнаменаваѫ, ꙁнаменаваѧ, ꙁнаменаваюꙁнаменаваш, ꙁнаменаваеш, ꙁнаменаваашꙁнаменаватъ, ꙁнаменаваетъ, ꙁнаменаваатъ, ꙁнаменавать, ꙁнаменаваеть, ꙁнаменаваать, ꙁнаменават, ꙁнаменавает, ꙁнаменаваатꙁнаменавамъ, ꙁнаменаваемъ, ꙁнаменаваамъ, ꙁнаменавамь, ꙁнаменаваемь, ꙁнаменаваамь, ꙁнаменавам, ꙁнаменаваем, ꙁнаменаваам, ꙁнаменавамо, ꙁнаменаваемо, ꙁнаменаваамоꙁнаменавате, ꙁнаменаваете, ꙁнаменаваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁнаменаваѭтъ, ꙁнаменаваѫтъ, ꙁнаменаваѧтъ, ꙁнаменаваютъ, ꙁнаменаваѭть, ꙁнаменаваѫть, ꙁнаменаваѧть, ꙁнаменавають, ꙁнаменаваѭт, ꙁнаменаваѫт, ꙁнаменаваѧт, ꙁнаменаваютꙁнаменававѣ, ꙁнаменаваевѣ, ꙁнаменаваавѣꙁнаменавата, ꙁнаменаваета, ꙁнаменаваатаꙁнаменавате, ꙁнаменаваете, ꙁнаменаваатеꙁнаменаваꙁнаменава
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁнаменавамъ, ꙁнаменавамь, ꙁнаменавамꙁнаменаватеꙁнаменававѣꙁнаменаватаꙁнаменавахъ, ꙁнаменавахь, ꙁнаменавахꙁнаменава
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁнаменаваꙁнаменавахомъ, ꙁнаменавахомь, ꙁнаменавахом, ꙁнаменавахмꙑꙁнаменавастеꙁнаменавашѧ, ꙁнаменавашѫ, ꙁнаменаваша, ꙁнаменаваше, ꙁнаменавахѫꙁнаменаваховѣꙁнаменаваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁнаменавастеꙁнаменаваахъ, ꙁнаменавахъ, ꙁнаменаваахь, ꙁнаменавахь, ꙁнаменаваах, ꙁнаменавахꙁнаменавааше, ꙁнаменавашеꙁнаменавааше, ꙁнаменавашеꙁнаменаваахомъ, ꙁнаменавахомъ, ꙁнаменаваахомь, ꙁнаменавахомь, ꙁнаменаваахом, ꙁнаменавахомꙁнаменаваашете, ꙁнаменавашете, ꙁнаменаваасте, ꙁнаменавасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁнаменаваахѫ, ꙁнаменавахѫ, ꙁнаменаваахѹ, ꙁнаменавахѹꙁнаменавааховѣ, ꙁнаменаваховѣꙁнаменаваашета, ꙁнаменавашета, ꙁнаменавааста, ꙁнаменавастаꙁнаменаваашете, ꙁнаменавашете, ꙁнаменаваасте, ꙁнаменавасте
ꙁнаменават -ꙁнаменаваѭ -ꙁнаменаваш несв Прекръствам, осенявам някого с кръстен знак дажд ꙁаклнане мое ... гроꙁънѹ бꙑт вождю ꙁълѹмѹ ... да б кꙿ томѹ. несоже врѣдъна. на тѣлесехъ схъ. ꙁнаменаваемꙑхъ съдѣалъ. нъ да прꙇмѫтъ крѣпость с ꙁнаменаваем настѫпат ... на всѭ слѫ вражѭ СЕ 51b 15, 17 Изч СЕ Гр σφραγίζω Вж. при ꙁнаменоват Нвб