Исторически речник
ꙁнаменоват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁнаменоватꙁнаменѹѭ, ꙁнаменѹѫ, ꙁнаменѹѧ, ꙁнаменѹюꙁнаменѹш, ꙁнаменѹеш, ꙁнаменѹѹшꙁнаменѹтъ, ꙁнаменѹетъ, ꙁнаменѹѹтъ, ꙁнаменѹть, ꙁнаменѹеть, ꙁнаменѹѹть, ꙁнаменѹт, ꙁнаменѹет, ꙁнаменѹѹтꙁнаменѹмъ, ꙁнаменѹемъ, ꙁнаменѹѹмъ, ꙁнаменѹмь, ꙁнаменѹемь, ꙁнаменѹѹмь, ꙁнаменѹм, ꙁнаменѹем, ꙁнаменѹѹм, ꙁнаменѹмо, ꙁнаменѹемо, ꙁнаменѹѹмоꙁнаменѹте, ꙁнаменѹете, ꙁнаменѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁнаменѹѭтъ, ꙁнаменѹѫтъ, ꙁнаменѹѧтъ, ꙁнаменѹютъ, ꙁнаменѹѭть, ꙁнаменѹѫть, ꙁнаменѹѧть, ꙁнаменѹють, ꙁнаменѹѭт, ꙁнаменѹѫт, ꙁнаменѹѧт, ꙁнаменѹютꙁнаменѹвѣ, ꙁнаменѹевѣ, ꙁнаменѹѹвѣꙁнаменѹта, ꙁнаменѹета, ꙁнаменѹѹтаꙁнаменѹте, ꙁнаменѹете, ꙁнаменѹѹтеꙁнаменѹꙁнаменѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁнаменѹмъ, ꙁнаменѹмь, ꙁнаменѹмꙁнаменѹтеꙁнаменѹвѣꙁнаменѹтаꙁнаменовахъ, ꙁнаменовахь, ꙁнаменовахꙁнаменова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁнаменоваꙁнаменовахомъ, ꙁнаменовахомь, ꙁнаменовахом, ꙁнаменовахомꙑꙁнаменовастеꙁнаменовашѧ, ꙁнаменовашѫ, ꙁнаменоваша, ꙁнаменоваше, ꙁнаменовахѫꙁнаменоваховѣꙁнаменоваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁнаменовастеꙁнаменоваахъ, ꙁнаменовахъ, ꙁнаменоваахь, ꙁнаменовахь, ꙁнаменоваах, ꙁнаменовахꙁнаменовааше, ꙁнаменовашеꙁнаменовааше, ꙁнаменовашеꙁнаменоваахомъ, ꙁнаменовахомъ, ꙁнаменоваахомь, ꙁнаменовахомь, ꙁнаменоваахом, ꙁнаменовахомꙁнаменоваашете, ꙁнаменовашете, ꙁнаменоваасте, ꙁнаменовасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁнаменоваахѫ, ꙁнаменовахѫ, ꙁнаменоваахѹ, ꙁнаменовахѹꙁнаменовааховѣ, ꙁнаменоваховѣꙁнаменоваашета, ꙁнаменовашета, ꙁнаменовааста, ꙁнаменовастаꙁнаменоваашете, ꙁнаменовашете, ꙁнаменоваасте, ꙁнаменовасте
ꙁнаменоват -ꙁнаменѹѭ -ꙁнаменѹш несв Означавам, бележа, отбелязвам васлскъ рее. нареен бога вашего. [аполонъ] пагѹба вѣрѹѭштїмъ къ н҄емѹ ꙁнаменꙋтъ С 21.5—6 Определям, уточнявам. не бо просто  наꙁнамена еуаг҄гелстъ. не бо рее шъдъ просто. нъ прлож тъгда ...  со дѣлма ꙁнаменѹтъ врѣмꙙ С 408.5 Изч С Гр σημαίνω ἐπισημαίνω Нвб Срв знаменувам ОА ВА НГер ЕтМл МлБТР РБЕ ЕтБАН БТР