Исторически речник
ꙁмѵрьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
ꙁмѵрьнъ, ꙁмѵрьньꙁмѵрьнаꙁмѵрьнѹꙁмѵрьнъ, ꙁмѵрьньꙁмѵрьнаꙁмѵрьномь, ꙁмѵрьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
ꙁмѵрьнѣꙁмѵрьне, ꙁмѵрьнꙑꙁмѵрьнꙁмѵрьнъ, ꙁмѵрьньꙁмѵрьномъ, ꙁмѵрьномьꙁмѵрьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
ꙁмѵрьнꙑꙁмѵрьнѣхъ, ꙁмѵрьнѣхьꙁмѵрьнаꙁмѵрьнѹꙁмѵрьномаꙁмѵрьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
ꙁмѵрьнаꙁмѵрьнѹꙁмѵрьноꙁмѵрьнаꙁмѵрьномь, ꙁмѵрьномъꙁмѵрьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
ꙁмѵрьнаꙁмѵрьнъ, ꙁмѵрьньꙁмѵрьномъ, ꙁмѵрьномьꙁмѵрьнаꙁмѵрьнꙑꙁмѵрьнѣхъ, ꙁмѵрьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
ꙁмѵрьнѣꙁмѵрьнѹꙁмѵрьномаꙁмѵрьнаꙁмѵрьнꙑ, ꙁмѵрьнѫꙁмѵрьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
ꙁмѵрьнѫ, ꙁмѵрьнѹꙁмѵрьноѭ, ꙁмѵрьноѫ, ꙁмѵрьноѧ, ꙁмѵрьноюꙁмѵрьнѣꙁмѵрьнꙑꙁмѵрьнъ, ꙁмѵрьньꙁмѵрьнамъ, ꙁмѵрьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
ꙁмѵрьнꙑꙁмѵрьнамꙁмѵрьнахъ, ꙁмѵрьнахьꙁмѵрьнѣꙁмѵрьнѹꙁмѵрьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
ꙁмѵрьнꙑ, ꙁмѵрьнꙑ, ꙁмѵрьноꙁмѵрьнаго, ꙁмѵрьнаего, ꙁмѵрьнааго, ꙁмѵрьнаго, ꙁмѵрьного, ꙁмѵрьнога, ꙁмѵрьнгоꙁмѵрьнѹмѹ, ꙁмѵрьнѹемѹ, ꙁмѵрьнѹѹмѹ, ꙁмѵрьнѹмѹ, ꙁмѵрьноомѹ, ꙁмѵрьномѹ, ꙁмѵрьноѹмѹ, ꙁмѵрьнмѹꙁмѵрьнꙑ, ꙁмѵрьнꙑ, ꙁмѵрьноꙁмѵрьнаго, ꙁмѵрьнаего, ꙁмѵрьнааго, ꙁмѵрьнаго, ꙁмѵрьного, ꙁмѵрьнога, ꙁмѵрьнгоꙁмѵрьнꙑмь, ꙁмѵрьнꙑмь, ꙁмѵрьнꙑмъ, ꙁмѵрьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
ꙁмѵрьнѣмь, ꙁмѵрьнѣемь, ꙁмѵрьнѣѣмь, ꙁмѵрьнѣамь, ꙁмѵрьнѣмь, ꙁмѵрьнѣмъ, ꙁмѵрьнѣемъ, ꙁмѵрьнѣѣмъ, ꙁмѵрьнѣамъ, ꙁмѵрьнѣмъ, ꙁмѵрьномь, ꙁмѵрьномъꙁмѵрьнꙑ, ꙁмѵрьнꙑ, ꙁмѵрьноꙁмѵрьнꙁмѵрьнꙑхъ, ꙁмѵрьнꙑхъ, ꙁмѵрьнꙑхь, ꙁмѵрьнꙑхь, ꙁмѵрьнѣхъ, ꙁмѵрьнѣхьꙁмѵрьнꙑмъ, ꙁмѵрьнꙑмъ, ꙁмѵрьнꙑмь, ꙁмѵрьнꙑмь, ꙁмѵрьнѣмъ, ꙁмѵрьнѣмьꙁмѵрьнꙑѧ, ꙁмѵрьнꙑꙗ, ꙁмѵрьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
ꙁмѵрьнꙑм, ꙁмѵрьнꙑмꙁмѵрьнꙑхъ, ꙁмѵрьнꙑхъ, ꙁмѵрьнꙑхь, ꙁмѵрьнꙑхьꙁмѵрьнаꙗ, ꙁмѵрьнаа, ꙁмѵрьнаѣꙁмѵрьнѹю, ꙁмѵрьноюꙁмѵрьнꙑма, ꙁмѵрьнꙑмаꙁмѵрьно, ꙁмѵрьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
ꙁмѵрьнаго, ꙁмѵрьнаего, ꙁмѵрьнааго, ꙁмѵрьнаго, ꙁмѵрьного, ꙁмѵрьнога, ꙁмѵрьнгоꙁмѵрьнѹмѹ, ꙁмѵрьнѹемѹ, ꙁмѵрьнѹѹмѹ, ꙁмѵрьнѹмѹ, ꙁмѵрьноомѹ, ꙁмѵрьномѹ, ꙁмѵрьноѹмѹ, ꙁмѵрьнмѹꙁмѵрьно, ꙁмѵрьноеꙁмѵрьнаго, ꙁмѵрьннаего, ꙁмѵрьнааго, ꙁмѵрьнаго, ꙁмѵрьного, ꙁмѵрьнога, ꙁмѵрьнгоꙁмѵрьнꙑмь, ꙁмѵрьнꙑмь, ꙁмѵрьнꙑмъ, ꙁмѵрьнꙑмъꙁмѵрьнѣмь, ꙁмѵрьнѣемь, ꙁмѵрьнѣѣмь, ꙁмѵрьнѣамь, ꙁмѵрьнѣмь, ꙁмѵрьнѣмъ, ꙁмѵрьнѣемъ, ꙁмѵрьнѣѣмъ, ꙁмѵрьнѣамъ, ꙁмѵрьнѣмъ, ꙁмѵрьномь, ꙁмѵрьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
ꙁмѵрьно, ꙁмѵрьноеꙁмѵрьнаꙗ, ꙁмѵрьнаа, ꙁмѵрьнаѣ, ꙁмѵрьнаѧꙁмѵрьнꙑхъ, ꙁмѵрьнꙑхъ, ꙁмѵрьнꙑхь, ꙁмѵрьнꙑхь, ꙁмѵрьнѣхъ, ꙁмѵрьнѣхьꙁмѵрьнꙑмъ, ꙁмѵрьнꙑмъ, ꙁмѵрьнꙑмь, ꙁмѵрьнꙑмь, ꙁмѵрьнѣмъ, ꙁмѵрьнѣмьꙁмѵрьнаꙗ, ꙁмѵрьнаа, ꙁмѵрьнаѣ, ꙁмѵрьнаѧꙁмѵрьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
ꙁмѵрьнꙑхъ, ꙁмѵрьнꙑхъ, ꙁмѵрьнꙑхь, ꙁмѵрьнꙑхьꙁмѵрьнѣꙁмѵрьнѹю, ꙁмѵрьноюꙁмѵрьнꙑма, ꙁмѵрьнꙑмаꙁмѵрьнаꙗ, ꙁмѵрьнаа, ꙁмѵрьнаѣ, ꙁмѵрьнаѧꙁмѵрьнꙑѧ, ꙁмѵрьнꙑꙗ, ꙁмѵрьнѫѭ, ꙁмѵрьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
ꙁмѵрьнѣ, ꙁмѵрьноꙁмѵрьнѫѭ, ꙁмѵрьнѹю, ꙁмѵрьноѭ, ꙁмѵрьноюꙁмѵрьнѫѭ, ꙁмѵрьноѫ, ꙁмѵрьноѧ, ꙁмѵрьноюꙁмѵрьнѣꙁмѵрьнꙑѧ, ꙁмѵрьнꙑꙗ, ꙁмѵрьнꙑеꙁмѵрьнꙑхъ, ꙁмѵрьнꙑхъ, ꙁмѵрьнѣхъ, ꙁмѵрьнꙑхь, ꙁмѵрьнꙑхь, ꙁмѵрьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
ꙁмѵрьнꙑмъ, ꙁмѵрьнꙑмъ, ꙁмѵрьнѣмъ, ꙁмѵрьнꙑмь, ꙁмѵрьнꙑмь, ꙁмѵрьнѣмьꙁмѵрьнꙑѧ, ꙁмѵрьнꙑꙗ, ꙁмѵрьнꙑеꙁмѵрьнꙑм, ꙁмѵрьнꙑмꙁмѵрьнꙑхъ, ꙁмѵрьнꙑхъ, ꙁмѵрьнꙑхь, ꙁмѵрьнꙑхьꙁмѵрьнѣꙁмѵрьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
ꙁмѵрьнꙑма, ꙁмѵрьнꙑмаꙁмѵрьнѣ, ꙁмѵрьнѣшꙁмѵрьнѣшаꙁмѵрьнѣшѹ, ꙁмѵрьнѣшюꙁмѵрьнѣꙁмѵрьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
ꙁмѵрьнѣшемь, ꙁмѵрьнѣшемъꙁмѵрьнѣшꙁмѵрьнѣꙁмѵрьнѣше, ꙁмѵрьнѣшꙁмѵрьнѣшь, ꙁмѵрьнѣшъꙁмѵрьнѣшемъ, ꙁмѵрьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
ꙁмѵрьнѣшѧꙁмѵрьнѣшꙁмѵрьнѣшхъ, ꙁмѵрьнѣшхьꙁмѵрьнѣшаꙁмѵрьнѣшѹ, ꙁмѵрьнѣшюꙁмѵрьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
ꙁмѵрьнѣе, ꙁмѵрьнѣ, ꙁмѵрьнѣшеꙁмѵрьнѣшаꙁмѵрьнѣшѹ, ꙁмѵрьнѣшюꙁмѵрьнѣе, ꙁмѵрьнѣ, ꙁмѵрьнѣшеꙁмѵрьнѣшаꙁмѵрьнѣшемь, ꙁмѵрьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
ꙁмѵрьнѣшꙁмѵрьнѣе, ꙁмѵрьнѣꙁмѵрьнѣша, ꙁмѵрьнѣшꙁмѵрьнѣшь, ꙁмѵрьнѣшъꙁмѵрьнѣшемъ, ꙁмѵрьнѣшемьꙁмѵрьнѣша, ꙁмѵрьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
ꙁмѵрьнѣшꙁмѵрьнѣшхъ, ꙁмѵрьнѣшхьꙁмѵрьнѣшꙁмѵрьнѣшѹ, ꙁмѵрьнѣшюꙁмѵрьнѣшемаꙁмѵрьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
ꙁмѵрьнѣшѧ, ꙁмѵрьнѣшѫ, ꙁмѵрьнѣшеꙁмѵрьнѣшꙁмѵрьнѣшѫ, ꙁмѵрьнѣшѧ, ꙁмѵрьнѣшѹꙁмѵрьнѣшеѭ, ꙁмѵрьнѣшеѫ, ꙁмѵрьнѣшеѧ, ꙁмѵрьнѣшеюꙁмѵрьнѣшꙁмѵрьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
ꙁмѵрьнѣшѧ, ꙁмѵрьнѣшѫ, ꙁмѵрьнѣшеꙁмѵрьнѣшь, ꙁмѵрьнѣшъꙁмѵрьнѣшамъ, ꙁмѵрьнѣшамьꙁмѵрьнѣшѧ, ꙁмѵрьнѣше, ꙁмѵрьнѣшѫꙁмѵрьнѣшамꙁмѵрьнѣшахъ, ꙁмѵрьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
ꙁмѵрьнѣшꙁмѵрьнѣшѹ, ꙁмѵрьнѣшюꙁмѵрьнѣшамаꙁмѵрьнѣ, ꙁмѵрьнѣшꙁмѵрьнѣшаго, ꙁмѵрьнѣшаего, ꙁмѵрьнѣшааго, ꙁмѵрьнѣшагоꙁмѵрьнѣшѹмѹ, ꙁмѵрьнѣшѹемѹ, ꙁмѵрьнѣшѹѹмѹ, ꙁмѵрьнѣшѹмѹ, ꙁмѵрьнѣшюмѹ, ꙁмѵрьнѣшюемѹ, ꙁмѵрьнѣшюѹмѹ, ꙁмѵрьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
ꙁмѵрьнѣꙁмѵрьнѣшаго, ꙁмѵрьнѣшаего, ꙁмѵрьнѣшааго, ꙁмѵрьнѣшагоꙁмѵрьнѣшмь, ꙁмѵрьнѣшмь, ꙁмѵрьнѣшмъ, ꙁмѵрьнѣшмъꙁмѵрьнѣшмь, ꙁмѵрьнѣшмь, ꙁмѵрьнѣшмъ, ꙁмѵрьнѣшмъꙁмѵрьнѣꙁмѵрьнѣше, ꙁмѵрьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
ꙁмѵрьнѣшхъ, ꙁмѵрьнѣшхъ, ꙁмѵрьнѣшхь, ꙁмѵрьнѣшхьꙁмѵрьнѣшмъ, ꙁмѵрьнѣшмъ, ꙁмѵрьнѣшмьꙁмѵрьнѣшѧѧ, ꙁмѵрьнѣшее, ꙁмѵрьнѣшѫѫꙁмѵрьнѣшм, ꙁмѵрьнѣшмꙁмѵрьнѣшхъ, ꙁмѵрьнѣшхъ, ꙁмѵрьнѣшхьꙁмѵрьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
ꙁмѵрьнѣшѹю, ꙁмѵрьнѣшююꙁмѵрьнѣшма, ꙁмѵрьнѣшмаꙁмѵрьнѣе, ꙁмѵрьнѣ, ꙁмѵрьнѣшее, ꙁмѵрьнѣшеꙁмѵрьнѣшаго, ꙁмѵрьнѣшаего, ꙁмѵрьнѣшааго, ꙁмѵрьнѣшагоꙁмѵрьнѣшѹмѹ, ꙁмѵрьнѣшѹемѹ, ꙁмѵрьнѣшѹѹмѹ, ꙁмѵрьнѣшѹмѹ, ꙁмѵрьнѣшюмѹ, ꙁмѵрьнѣшюемѹ, ꙁмѵрьнѣшюѹмѹ, ꙁмѵрьнѣшюмѹꙁмѵрьнѣе, ꙁмѵрьнѣ, ꙁмѵрьнѣшее, ꙁмѵрьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
ꙁмѵрьнѣшаго, ꙁмѵрьнѣшаего, ꙁмѵрьнѣшааго, ꙁмѵрьнѣшагоꙁмѵрьнѣшмь, ꙁмѵрьнѣшмь, ꙁмѵрьнѣшмъ, ꙁмѵрьнѣшмъꙁмѵрьнѣшмь, ꙁмѵрьнѣшмь, ꙁмѵрьнѣшмъ, ꙁмѵрьнѣшмъꙁмѵрьнѣе, ꙁмѵрьнѣ, ꙁмѵрьнѣшее, ꙁмѵрьнѣшеꙁмѵрьнѣшаꙗ, ꙁмѵрьнѣшаѣ, ꙁмѵрьнѣшаѧꙁмѵрьнѣшхъ, ꙁмѵрьнѣшхъ, ꙁмѵрьнѣшхь, ꙁмѵрьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
ꙁмѵрьнѣшмъ, ꙁмѵрьнѣшмъ, ꙁмѵрьнѣшмьꙁмѵрьнѣшаꙗ, ꙁмѵрьнѣшаѣ, ꙁмѵрьнѣшаѧꙁмѵрьнѣшм, ꙁмѵрьнѣшмꙁмѵрьнѣшхъ, ꙁмѵрьнѣшхъ, ꙁмѵрьнѣшхьꙁмѵрьнѣшꙁмѵрьнѣшѹю, ꙁмѵрьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
ꙁмѵрьнѣшма, ꙁмѵрьнѣшмаꙁмѵрьнѣшꙗ, ꙁмѵрьнѣшѣ, ꙁмѵрьнѣшаꙗꙁмѵрьнѣшѧѧ, ꙁмѵрьнѣшѧѩ, ꙁмѵрьнѣшѫѫ, ꙁмѵрьнѣшаѧ, ꙁмѵрьнѣшее, ꙁмѵрьнѣшеѥꙁмѵрьнѣшꙁмѵрьнѣшѫѫ, ꙁмѵрьнѣшѫѭ, ꙁмѵрьнѣшѧѧ, ꙁмѵрьнѣшѧѩ, ꙁмѵрьнѣшююꙁмѵрьнѣшѫѫ, ꙁмѵрьнѣшѫѭ, ꙁмѵрьнѣшѧѧ, ꙁмѵрьнѣшѧѩ, ꙁмѵрьнѣшюю, ꙁмѵрьнѣшеѭ, ꙁмѵрьнѣшеѫ, ꙁмѵрьнѣшеѧ, ꙁмѵрьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
ꙁмѵрьнѣшꙁмѵрьнѣшꙗ, ꙁмѵрьнѣшѣꙁмѵрьнѣшѧѧ, ꙁмѵрьнѣшѧѩ, ꙁмѵрьнѣшѫѫ, ꙁмѵрьнѣшаѧ, ꙁмѵрьнѣшее, ꙁмѵрьнѣшеѥꙁмѵрьнѣшхъ, ꙁмѵрьнѣшхъ, ꙁмѵрьнѣшхь, ꙁмѵрьнѣшхьꙁмѵрьнѣшмъ, ꙁмѵрьнѣшмъ, ꙁмѵрьнѣшмь, ꙁмѵрьнѣшмьꙁмѵрьнѣшѧѧ, ꙁмѵрьнѣшѧѩ, ꙁмѵрьнѣшѫѫ, ꙁмѵрьнѣшаѧ, ꙁмѵрьнѣшее, ꙁмѵрьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
ꙁмѵрьнѣшм, ꙁмѵрьнѣшмꙁмѵрьнѣшхъ, ꙁмѵрьнѣшхъ, ꙁмѵрьнѣшхь, ꙁмѵрьнѣшхьꙁмѵрьнѣшꙁмѵрьнѣшѹю, ꙁмѵрьнѣшююꙁмѵрьнѣшма, ꙁмѵрьнѣшма
ꙁмѵрьнъ -ꙑ прил Който се отнася до благовонно масло, смирна прде же  нкодім. прішедꙑ кь св нощѭ прѣжде. несꙑ съмѣшеніе. ꙁмѵрно  алгоно. ѣко  лвръ съто А Йо 19.39 Изч А От гр τῆς σμύρνης. Срв. ꙁмръньнъ Срв ꙁмръньнъ Нвб Ø