Исторически речник
ꙁмръньнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
ꙁмръньнъ, ꙁмръньньꙁмръньнаꙁмръньнѹꙁмръньнъ, ꙁмръньньꙁмръньнаꙁмръньномь, ꙁмръньномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
ꙁмръньнѣꙁмръньне, ꙁмръньнꙑꙁмръньнꙁмръньнъ, ꙁмръньньꙁмръньномъ, ꙁмръньномьꙁмръньнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
ꙁмръньнꙑꙁмръньнѣхъ, ꙁмръньнѣхьꙁмръньнаꙁмръньнѹꙁмръньномаꙁмръньно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
ꙁмръньнаꙁмръньнѹꙁмръньноꙁмръньнаꙁмръньномь, ꙁмръньномъꙁмръньнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
ꙁмръньнаꙁмръньнъ, ꙁмръньньꙁмръньномъ, ꙁмръньномьꙁмръньнаꙁмръньнꙑꙁмръньнѣхъ, ꙁмръньнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
ꙁмръньнѣꙁмръньнѹꙁмръньномаꙁмръньнаꙁмръньнꙑ, ꙁмръньнѫꙁмръньнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
ꙁмръньнѫ, ꙁмръньнѹꙁмръньноѭ, ꙁмръньноѫ, ꙁмръньноѧ, ꙁмръньноюꙁмръньнѣꙁмръньнꙑꙁмръньнъ, ꙁмръньньꙁмръньнамъ, ꙁмръньнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
ꙁмръньнꙑꙁмръньнамꙁмръньнахъ, ꙁмръньнахьꙁмръньнѣꙁмръньнѹꙁмръньнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
ꙁмръньнꙑ, ꙁмръньнꙑ, ꙁмръньноꙁмръньнаго, ꙁмръньнаего, ꙁмръньнааго, ꙁмръньнаго, ꙁмръньного, ꙁмръньнога, ꙁмръньнгоꙁмръньнѹмѹ, ꙁмръньнѹемѹ, ꙁмръньнѹѹмѹ, ꙁмръньнѹмѹ, ꙁмръньноомѹ, ꙁмръньномѹ, ꙁмръньноѹмѹ, ꙁмръньнмѹꙁмръньнꙑ, ꙁмръньнꙑ, ꙁмръньноꙁмръньнаго, ꙁмръньнаего, ꙁмръньнааго, ꙁмръньнаго, ꙁмръньного, ꙁмръньнога, ꙁмръньнгоꙁмръньнꙑмь, ꙁмръньнꙑмь, ꙁмръньнꙑмъ, ꙁмръньнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
ꙁмръньнѣмь, ꙁмръньнѣемь, ꙁмръньнѣѣмь, ꙁмръньнѣамь, ꙁмръньнѣмь, ꙁмръньнѣмъ, ꙁмръньнѣемъ, ꙁмръньнѣѣмъ, ꙁмръньнѣамъ, ꙁмръньнѣмъ, ꙁмръньномь, ꙁмръньномъꙁмръньнꙑ, ꙁмръньнꙑ, ꙁмръньноꙁмръньнꙁмръньнꙑхъ, ꙁмръньнꙑхъ, ꙁмръньнꙑхь, ꙁмръньнꙑхь, ꙁмръньнѣхъ, ꙁмръньнѣхьꙁмръньнꙑмъ, ꙁмръньнꙑмъ, ꙁмръньнꙑмь, ꙁмръньнꙑмь, ꙁмръньнѣмъ, ꙁмръньнѣмьꙁмръньнꙑѧ, ꙁмръньнꙑꙗ, ꙁмръньнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
ꙁмръньнꙑм, ꙁмръньнꙑмꙁмръньнꙑхъ, ꙁмръньнꙑхъ, ꙁмръньнꙑхь, ꙁмръньнꙑхьꙁмръньнаꙗ, ꙁмръньнаа, ꙁмръньнаѣꙁмръньнѹю, ꙁмръньноюꙁмръньнꙑма, ꙁмръньнꙑмаꙁмръньно, ꙁмръньное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
ꙁмръньнаго, ꙁмръньнаего, ꙁмръньнааго, ꙁмръньнаго, ꙁмръньного, ꙁмръньнога, ꙁмръньнгоꙁмръньнѹмѹ, ꙁмръньнѹемѹ, ꙁмръньнѹѹмѹ, ꙁмръньнѹмѹ, ꙁмръньноомѹ, ꙁмръньномѹ, ꙁмръньноѹмѹ, ꙁмръньнмѹꙁмръньно, ꙁмръньноеꙁмръньнаго, ꙁмръньннаего, ꙁмръньнааго, ꙁмръньнаго, ꙁмръньного, ꙁмръньнога, ꙁмръньнгоꙁмръньнꙑмь, ꙁмръньнꙑмь, ꙁмръньнꙑмъ, ꙁмръньнꙑмъꙁмръньнѣмь, ꙁмръньнѣемь, ꙁмръньнѣѣмь, ꙁмръньнѣамь, ꙁмръньнѣмь, ꙁмръньнѣмъ, ꙁмръньнѣемъ, ꙁмръньнѣѣмъ, ꙁмръньнѣамъ, ꙁмръньнѣмъ, ꙁмръньномь, ꙁмръньномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
ꙁмръньно, ꙁмръньноеꙁмръньнаꙗ, ꙁмръньнаа, ꙁмръньнаѣ, ꙁмръньнаѧꙁмръньнꙑхъ, ꙁмръньнꙑхъ, ꙁмръньнꙑхь, ꙁмръньнꙑхь, ꙁмръньнѣхъ, ꙁмръньнѣхьꙁмръньнꙑмъ, ꙁмръньнꙑмъ, ꙁмръньнꙑмь, ꙁмръньнꙑмь, ꙁмръньнѣмъ, ꙁмръньнѣмьꙁмръньнаꙗ, ꙁмръньнаа, ꙁмръньнаѣ, ꙁмръньнаѧꙁмръньнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
ꙁмръньнꙑхъ, ꙁмръньнꙑхъ, ꙁмръньнꙑхь, ꙁмръньнꙑхьꙁмръньнѣꙁмръньнѹю, ꙁмръньноюꙁмръньнꙑма, ꙁмръньнꙑмаꙁмръньнаꙗ, ꙁмръньнаа, ꙁмръньнаѣ, ꙁмръньнаѧꙁмръньнꙑѧ, ꙁмръньнꙑꙗ, ꙁмръньнѫѭ, ꙁмръньнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
ꙁмръньнѣ, ꙁмръньноꙁмръньнѫѭ, ꙁмръньнѹю, ꙁмръньноѭ, ꙁмръньноюꙁмръньнѫѭ, ꙁмръньноѫ, ꙁмръньноѧ, ꙁмръньноюꙁмръньнѣꙁмръньнꙑѧ, ꙁмръньнꙑꙗ, ꙁмръньнꙑеꙁмръньнꙑхъ, ꙁмръньнꙑхъ, ꙁмръньнѣхъ, ꙁмръньнꙑхь, ꙁмръньнꙑхь, ꙁмръньнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
ꙁмръньнꙑмъ, ꙁмръньнꙑмъ, ꙁмръньнѣмъ, ꙁмръньнꙑмь, ꙁмръньнꙑмь, ꙁмръньнѣмьꙁмръньнꙑѧ, ꙁмръньнꙑꙗ, ꙁмръньнꙑеꙁмръньнꙑм, ꙁмръньнꙑмꙁмръньнꙑхъ, ꙁмръньнꙑхъ, ꙁмръньнꙑхь, ꙁмръньнꙑхьꙁмръньнѣꙁмръньнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
ꙁмръньнꙑма, ꙁмръньнꙑмаꙁмръньнѣ, ꙁмръньнѣшꙁмръньнѣшаꙁмръньнѣшѹ, ꙁмръньнѣшюꙁмръньнѣꙁмръньнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
ꙁмръньнѣшемь, ꙁмръньнѣшемъꙁмръньнѣшꙁмръньнѣꙁмръньнѣше, ꙁмръньнѣшꙁмръньнѣшь, ꙁмръньнѣшъꙁмръньнѣшемъ, ꙁмръньнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
ꙁмръньнѣшѧꙁмръньнѣшꙁмръньнѣшхъ, ꙁмръньнѣшхьꙁмръньнѣшаꙁмръньнѣшѹ, ꙁмръньнѣшюꙁмръньнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
ꙁмръньнѣе, ꙁмръньнѣ, ꙁмръньнѣшеꙁмръньнѣшаꙁмръньнѣшѹ, ꙁмръньнѣшюꙁмръньнѣе, ꙁмръньнѣ, ꙁмръньнѣшеꙁмръньнѣшаꙁмръньнѣшемь, ꙁмръньнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
ꙁмръньнѣшꙁмръньнѣе, ꙁмръньнѣꙁмръньнѣша, ꙁмръньнѣшꙁмръньнѣшь, ꙁмръньнѣшъꙁмръньнѣшемъ, ꙁмръньнѣшемьꙁмръньнѣша, ꙁмръньнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
ꙁмръньнѣшꙁмръньнѣшхъ, ꙁмръньнѣшхьꙁмръньнѣшꙁмръньнѣшѹ, ꙁмръньнѣшюꙁмръньнѣшемаꙁмръньнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
ꙁмръньнѣшѧ, ꙁмръньнѣшѫ, ꙁмръньнѣшеꙁмръньнѣшꙁмръньнѣшѫ, ꙁмръньнѣшѧ, ꙁмръньнѣшѹꙁмръньнѣшеѭ, ꙁмръньнѣшеѫ, ꙁмръньнѣшеѧ, ꙁмръньнѣшеюꙁмръньнѣшꙁмръньнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
ꙁмръньнѣшѧ, ꙁмръньнѣшѫ, ꙁмръньнѣшеꙁмръньнѣшь, ꙁмръньнѣшъꙁмръньнѣшамъ, ꙁмръньнѣшамьꙁмръньнѣшѧ, ꙁмръньнѣше, ꙁмръньнѣшѫꙁмръньнѣшамꙁмръньнѣшахъ, ꙁмръньнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
ꙁмръньнѣшꙁмръньнѣшѹ, ꙁмръньнѣшюꙁмръньнѣшамаꙁмръньнѣ, ꙁмръньнѣшꙁмръньнѣшаго, ꙁмръньнѣшаего, ꙁмръньнѣшааго, ꙁмръньнѣшагоꙁмръньнѣшѹмѹ, ꙁмръньнѣшѹемѹ, ꙁмръньнѣшѹѹмѹ, ꙁмръньнѣшѹмѹ, ꙁмръньнѣшюмѹ, ꙁмръньнѣшюемѹ, ꙁмръньнѣшюѹмѹ, ꙁмръньнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
ꙁмръньнѣꙁмръньнѣшаго, ꙁмръньнѣшаего, ꙁмръньнѣшааго, ꙁмръньнѣшагоꙁмръньнѣшмь, ꙁмръньнѣшмь, ꙁмръньнѣшмъ, ꙁмръньнѣшмъꙁмръньнѣшмь, ꙁмръньнѣшмь, ꙁмръньнѣшмъ, ꙁмръньнѣшмъꙁмръньнѣꙁмръньнѣше, ꙁмръньнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
ꙁмръньнѣшхъ, ꙁмръньнѣшхъ, ꙁмръньнѣшхь, ꙁмръньнѣшхьꙁмръньнѣшмъ, ꙁмръньнѣшмъ, ꙁмръньнѣшмьꙁмръньнѣшѧѧ, ꙁмръньнѣшее, ꙁмръньнѣшѫѫꙁмръньнѣшм, ꙁмръньнѣшмꙁмръньнѣшхъ, ꙁмръньнѣшхъ, ꙁмръньнѣшхьꙁмръньнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
ꙁмръньнѣшѹю, ꙁмръньнѣшююꙁмръньнѣшма, ꙁмръньнѣшмаꙁмръньнѣе, ꙁмръньнѣ, ꙁмръньнѣшее, ꙁмръньнѣшеꙁмръньнѣшаго, ꙁмръньнѣшаего, ꙁмръньнѣшааго, ꙁмръньнѣшагоꙁмръньнѣшѹмѹ, ꙁмръньнѣшѹемѹ, ꙁмръньнѣшѹѹмѹ, ꙁмръньнѣшѹмѹ, ꙁмръньнѣшюмѹ, ꙁмръньнѣшюемѹ, ꙁмръньнѣшюѹмѹ, ꙁмръньнѣшюмѹꙁмръньнѣе, ꙁмръньнѣ, ꙁмръньнѣшее, ꙁмръньнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
ꙁмръньнѣшаго, ꙁмръньнѣшаего, ꙁмръньнѣшааго, ꙁмръньнѣшагоꙁмръньнѣшмь, ꙁмръньнѣшмь, ꙁмръньнѣшмъ, ꙁмръньнѣшмъꙁмръньнѣшмь, ꙁмръньнѣшмь, ꙁмръньнѣшмъ, ꙁмръньнѣшмъꙁмръньнѣе, ꙁмръньнѣ, ꙁмръньнѣшее, ꙁмръньнѣшеꙁмръньнѣшаꙗ, ꙁмръньнѣшаѣ, ꙁмръньнѣшаѧꙁмръньнѣшхъ, ꙁмръньнѣшхъ, ꙁмръньнѣшхь, ꙁмръньнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
ꙁмръньнѣшмъ, ꙁмръньнѣшмъ, ꙁмръньнѣшмьꙁмръньнѣшаꙗ, ꙁмръньнѣшаѣ, ꙁмръньнѣшаѧꙁмръньнѣшм, ꙁмръньнѣшмꙁмръньнѣшхъ, ꙁмръньнѣшхъ, ꙁмръньнѣшхьꙁмръньнѣшꙁмръньнѣшѹю, ꙁмръньнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
ꙁмръньнѣшма, ꙁмръньнѣшмаꙁмръньнѣшꙗ, ꙁмръньнѣшѣ, ꙁмръньнѣшаꙗꙁмръньнѣшѧѧ, ꙁмръньнѣшѧѩ, ꙁмръньнѣшѫѫ, ꙁмръньнѣшаѧ, ꙁмръньнѣшее, ꙁмръньнѣшеѥꙁмръньнѣшꙁмръньнѣшѫѫ, ꙁмръньнѣшѫѭ, ꙁмръньнѣшѧѧ, ꙁмръньнѣшѧѩ, ꙁмръньнѣшююꙁмръньнѣшѫѫ, ꙁмръньнѣшѫѭ, ꙁмръньнѣшѧѧ, ꙁмръньнѣшѧѩ, ꙁмръньнѣшюю, ꙁмръньнѣшеѭ, ꙁмръньнѣшеѫ, ꙁмръньнѣшеѧ, ꙁмръньнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
ꙁмръньнѣшꙁмръньнѣшꙗ, ꙁмръньнѣшѣꙁмръньнѣшѧѧ, ꙁмръньнѣшѧѩ, ꙁмръньнѣшѫѫ, ꙁмръньнѣшаѧ, ꙁмръньнѣшее, ꙁмръньнѣшеѥꙁмръньнѣшхъ, ꙁмръньнѣшхъ, ꙁмръньнѣшхь, ꙁмръньнѣшхьꙁмръньнѣшмъ, ꙁмръньнѣшмъ, ꙁмръньнѣшмь, ꙁмръньнѣшмьꙁмръньнѣшѧѧ, ꙁмръньнѣшѧѩ, ꙁмръньнѣшѫѫ, ꙁмръньнѣшаѧ, ꙁмръньнѣшее, ꙁмръньнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
ꙁмръньнѣшм, ꙁмръньнѣшмꙁмръньнѣшхъ, ꙁмръньнѣшхъ, ꙁмръньнѣшхь, ꙁмръньнѣшхьꙁмръньнѣшꙁмръньнѣшѹю, ꙁмръньнѣшююꙁмръньнѣшма, ꙁмръньнѣшма
ꙁмръньнъ -ꙑ прил Който се отнася до благовонно масло, смирна прде же  некодмъ пршедꙑ къ св ноштѭ прѣжде. несꙑ съмѣшене ꙁмрънно  алгѹно. ѣко  лтръ съто М Йо 19.39 З Изч М З От гр τῆς σμύρνης ꙁмърнъ ꙁмръннъ Срв ꙁмѵрьнъ Нвб Ø