Исторически речник
ꙁмѵрьнаII  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
ꙁмѵрьнаꙁмѵрьнꙑꙁмѵрьнѣꙁмѵрьнѫ, ꙁмѵрьнѹꙁмѵрьноѭ, ꙁмѵрьноѫ, ꙁмѵрьноѧ, ꙁмѵрьноюꙁмѵрьнѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
ꙁмѵрьно-----
NfOuNfGuNfDu
---
ꙁмѵрьна -ꙑ ж Благовонно масло, смирна прінѣсѩ емѹ даръ ꙁлато  лванъ  ꙁмѵрнѫ А Мт 2.11 СК хс ... ꙁмурнѫ рождъ сꙙ прѧтъ. ꙁмурнѫ  въ погребен С 451.25, 26 нкодмъ бо въ ꙁмурꙿнѫ  ал(г)ѹ штедръ. а їѡсфъ въ дръꙁновен же къ платѹ похвальнъ С 453.30 Изч А СК С От гр σμύρνα ꙁмурна ꙁмурꙿна Срв ꙁмръна Нвб смирна БТР ДА Срв Смирна ЛИ Смирнов ФИ СтИл,РЛФИ