Исторически речник
ꙁмръна  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
ꙁмрънаꙁмрънꙑꙁмрънѣꙁмрънѫ, ꙁмрънѹꙁмръноѭ, ꙁмръноѫ, ꙁмръноѧ, ꙁмръноюꙁмрънѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
ꙁмръно-----
NfOuNfGuNfDu
---
ꙁмръна -ꙑ ж Благовонно масло, смирна въꙁлюбілъ есі правьдѫ  въꙁненавідѣ беꙁаконеніе. сего раді помаꙁа тѩ бъ [бъ] тво. олѣімъ радості пае прѩстънікъ твоіхъ. ꙁмръна і стактъ і касѣ СП 44.9 хъ ... ꙁмрънѫ рождъ сѧ пріѩтъ. ꙁмрънѫ ꙇ въ погребенье. ꙇ алъгѹ пріемлетъ К 14а 12—13, 13 Изч СП К От гр σμύρνα. Срв. ꙁмѵрьнаII Срв ꙁмѵрьна