Исторически речник
жтескъ  
жтескъ вж жтьскъ