Исторически речник
жтьскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
жтьскъ, жтьскьжтьскажтьскѹжтьскъ, жтьскьжтьскажтьскомь, жтьскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
жтьсцѣжтьскъжтьсцжтьскъ, жтьскьжтьскомъ, жтьскомьжтьскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
жтьскꙑжтьсцѣхъ, жтьсцѣхьжтьскажтьскѹжтьскомажтьско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
жтьскажтьскѹжтьскожтьскажтьскомь, жтьскомъжтьсцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
жтьскажтьскъ, жтьскьжтьскомъ, жтьскомьжтьскꙑжтьскꙑжтьсцѣхъ, жтьсцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
жтьсцѣжтьскѹжтьскомажтьскажтьскꙑ, жтьскѫжтьсцѣ, жтьстѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
жтьскѫ, жтьскѹжтьскоѭ, жтьскоѫ, жтьскоѧ, жтьскоюжтьсцѣ, жтьстѣжтьскꙑжтьскъ, жтьскьжтьскамъ, жтьскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
жтьскꙑжтьскамжтьскахъ, жтьскахьжтьсцѣ, жтьстѣжтьскѹжтьскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
жтьскꙑ, жтьскꙑ, жтьскожтьскаго, жтьскаего, жтьскааго, жтьскаго, жтьского, жтьскога, жтьскгожтьскѹмѹ, жтьскѹемѹ, жтьскѹѹмѹ, жтьскѹмѹ, жтьскоомѹ, жтьскомѹ, жтьскоѹмѹ, жтьскмѹжтьскꙑ, жтьскꙑ, жтьскожтьскаго, жтьскаего, жтьскааго, жтьскаго, жтьского, жтьскога, жтьскгожтьскꙑмь, жтьскꙑмь, жтьскꙑмъ, жтьскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
жтьсцѣмь, жтьсцѣемь, жтьсцѣѣмь, жтьсцѣамь, жтьсцѣмь, жтьсцѣмъ, жтьсцѣемъ, жтьсцѣѣмъ, жтьсцѣамъ, жтьсцѣмъ, жтьскомь, жтьскомъжтьскꙑ, жтьскꙑ, жтьскожтьсцжтьскꙑхъ, жтьскꙑхъ, жтьскꙑхь, жтьскꙑхь, жтьсцѣхъ, жтьсцѣхьжтьскꙑмъ, жтьскꙑмъ, жтьскꙑмь, жтьскꙑмь, жтьсцѣмъ, жтьсцѣмьжтьскꙑѧ, жтьскꙑꙗ, жтьскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
жтьскꙑм, жтьскꙑмжтьскꙑхъ, жтьскꙑхъ, жтьскꙑхь, жтьскꙑхьжтьскаꙗ, жтьскаа, жтьскаѣжтьскѹю, жтьскоюжтьскꙑма, жтьскꙑмажтьско, жтьское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
жтьскаго, жтьскаего, жтьскааго, жтьскаго, жтьского, жтьскога, жтьскгожтьскѹмѹ, жтьскѹемѹ, жтьскѹѹмѹ, жтьскѹмѹ, жтьскоомѹ, жтьскомѹ, жтьскоѹмѹ, жтьскмѹжтьско, жтьскоежтьскаго, жтьскаего, жтьскааго, жтьскаго, жтьского, жтьскога, жтьскгожтьскꙑмь, жтьскꙑмь, жтьскꙑмъ, жтьскꙑмъжтьсцѣмь, жтьсцѣемь, жтьсцѣѣмь, жтьсцѣамь, жтьсцѣмь, жтьсцѣмъ, жтьсцѣемъ, жтьсцѣѣмъ, жтьсцѣамъ, жтьсцѣмъ, жтьскомь, жтьскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
жтьско, жтьскоежтьскаꙗ, жтьскаа, жтьскаѣ, жтьскаѧжтьскꙑхъ, жтьскꙑхъ, жтьскꙑхь, жтьскꙑхь, жтьсцѣхъ, жтьсцѣхьжтьскꙑмъ, жтьскꙑмъ, жтьскꙑмь, жтьскꙑмь, жтьсцѣмъ, жтьсцѣмьжтьскаꙗ, жтьскаа, жтьскаѣ, жтьскаѧжтьскꙑм, жтьскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
жтьскꙑхъ, жтьскꙑхъ, жтьскꙑхь, жтьскꙑхьжтьсцѣжтьскѹю, жтьскоюжтьскꙑма, жтьскꙑмажтьскаꙗ, жтьскаа, жтьскаѣ, жтьскаѧжтьскꙑѧ, жтьскꙑꙗ, жтьскѫѭ, жтьскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
жтьсцѣ, жтьстѣ, жтьскожтьскѫѭ, жтьскѹю, жтьскоѭ, жтьскоюжтьскѫѭ, жтьскоѫ, жтьскоѧ, жтьскоюжтьсцѣ, жтьстѣжтьскꙑѧ, жтьскꙑꙗ, жтьскꙑежтьскꙑхъ, жтьскꙑхъ, жтьсцѣхъ, жтьстѣхъ, жтьскꙑхь, жтьскꙑхь, жтьсцѣхь, жтьстѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
жтьскꙑмъ, жтьскꙑмъ, жтьсцѣмъ, жтьстѣмъ, жтьскꙑмь, жтьскꙑмь, жтьсцѣмь, жтьстѣмьжтьскꙑѧ, жтьскꙑꙗ, жтьскꙑежтьскꙑм, жтьскꙑмжтьскꙑхъ, жтьскꙑхъ, жтьскꙑхь, жтьскꙑхьжтьсцѣ, жтьстѣжтьскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
жтьскꙑма, жтьскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
жтьскъ -ꙑ прил 1. Който се отнася до земния живот; житейски, земен а падъше въ трън с сѫтъ слꙑшавъше. ꙇ отъ б(га)тьствѣ  сластьм жтескꙑм ходѧще М Лк 8.14 З А СК вънемлѣте же себѣ еда когда отѧжаѭтъ срдца ваша. обѣданмь  пьѣньствомь. ꙇ пеальм жтескꙑм. ꙇ надетъ на вꙑ вънеꙁаапѫ дьнь ть М Лк 21.34 З А СК (вонъ) бꙑваѧ обѧ(ꙁ)атъ сѧ кѹпѣмї жтскам. да воевод(ѣ) годѣ бѫдетъ Е 1а 2 гі бже ... прьт  въ словесъное твое стадо. прѣꙁьрѧ помꙑшленѣ его. отъ плътънꙑхъ похоте. тьщань. ꙇ льст жтскꙑѩ СЕ 100b 22 рабъ твоѭ сѭ въсхотѣвъшѫѭ. жтскѫѭ ꙇ врѣменѣнѫѭ славѫ оставт ... прм СЕ 81а 3 вꙿсѭ правъдѫ дѣѭща по ꙁаповѣдемъ твомъ. ꙇсплън  жтскꙑхъ. ꙇ небескꙑхъ благъ бꙑвъша. пакꙑ ꙁвол въꙁвратт сѧ емѹ СЕ 18а 20 раꙁльна ѹнꙑньꙗ раждаѭтъ сꙙ. праꙁдьньствѹѭштїмъ. о жтстѣхъ праꙁдьньствхъ С 492.22 кто  работаѧ радѹтъ сꙙ. къгда бо ꙗкоже стъ подоба. поспѣшто (!) на дѹховъно дѣло. къгда же л посмѣтъ сꙙ. ꙗкоже стъ лѣпо жтїскꙑмъ потрѣбамъ. ꙗкоже лштъ радост достонна С 447.18—19 нꙿсоже бо отъ мѣнꙗ можетъ вьнест въ праꙁдьнъство се. вь вьнѣшн҄їхъ бо праꙁдьньствїхъ. жтїскꙑхъ глагол҄ѫ. вь н҄хъже много. велань  вьнѣшꙿн҄їмъ одѣанїмъ  многомъ раꙁлїмъ трепеꙁꙑ С 491.12 Образно. прѣд холюбꙿе. бесъблаꙁна море жтское СЕ 84b 2 2. Като същ. жтскаꙗ ср мн τὰ βιωτικά Земните, мирските, житейските неща гі бже нашъ. въꙁаконе достонꙑѩ себѣ сѫща. ꙇ оставльшѧѩ в’сѣ жтскаа.  родъ  прѣтелѧ. ꙇ вьслѣдь тебе. грѧдѫщѧ. прм раба твоего сего СЕ 80b 6 Изч М З А СК Е СЕ С Гр τοῦ βίου βιωτικός жтіскъ жтескъ жітскъ жтїскъ Нвб житейски ОА ВА ЕтМл МлБТР ЕтБАН БТР АР РБЕ