Исторически речник
елнꙑн҄  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
елнꙑн҄, елнꙑн҄ꙗ, елнꙑн҄ѣелнꙑн҄ѧ, елнꙑн҄еелнꙑн҄елнꙑн҄ѭ, елнꙑн҄ѧ, елнꙑн҄юелнꙑн҄еѭ, елнꙑн҄еѫ, елнꙑн҄҄еѧ, елнꙑн҄еюелнꙑн҄
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
елнꙑн҄елнꙑн҄ѧ, елнꙑн҄҄еелнꙑн҄ьелнꙑн҄ꙗмъ, елнꙑн҄ѣмъ, елнꙑн҄ꙗмь, елнꙑн҄ѣмьелнꙑн҄ꙗм, елнꙑн҄ѣмелнꙑн҄ꙗхъ, елнꙑн҄ѣхъ, елнꙑн҄ꙗхь, елнꙑн҄ѣхь
NfOuNfGuNfDu
елнꙑн҄елнꙑн҄юелнꙑн҄ꙗма, елнꙑн҄ѣма
елнꙑн҄ ж Езичница госпожда же селѹ томѹ елнꙑн бѣаше. мꙙ  троꙗн С 18.5 Изч С От гр ῾Ελληνίς Нвб Вж. при елнъ