Исторически речник
е(г)да  
е(г)да [погр. СП 58.12] вж да