Исторически речник
евсеснтъ  
евсеснтъ [погр. А 129b 17] вж авъксентъ