Исторически речник
авъксентъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
авъксентъ, авъксентьавъксентаавъксентѹ, авъксентовавъксентъ, авъксентьавъксентаавъксентомь, авъксентомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
авъксентѣавъксенте----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
авъксентъ м ЛИ Авксентий Саталионски — християнин, умр. мъченически в Севастия, Армения, по времето на имп. Диоклециан [286—305 г.]; заедно с Евстратий, Евгений, Мардарий и Орест. Пр. на 13 декември мⷺца деⷦ в҃ꙇ҃ стꙑⷯ мⷱкъ. евстратіа. евсеснта [погр. вм. авъксента или авъксентꙗ] А 129b 17 Изч А Гр Αὐξέντιος