Исторически речник
дрьжат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
дрьжат сѧдрьжѫ, дрьжѹдрьжшдрьжтъ, дрьжть, дрьжтдрьжмъ, дрьжмь, дрьжм, дрьжмодрьжте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
дрьжѧтъ, дрьжѧть, дрьжѧтдрьжвѣдрьжтадрьжтедрьждрьж
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
дрьжмъ, дрьжмь, дрьжмдрьжтедрьжвѣдрьжтадрьжахъ, дрьжахь, дрьжахдрьжа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
дрьжадрьжахомъ, дрьжахомь, дрьжахом, дрьжахмꙑдрьжастедрьжашѧ, дрьжашѫ, дрьжаша, дрьжаше, дрьжахѫдрьжаховѣдрьжаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
дрьжастедрьжаахъ, дрьжахъ, дрьжаахь, дрьжахь, дрьжаах, дрьжахдрьжааше, дрьжашедрьжааше, дрьжашедрьжаахомъ, дрьжахомъ, дрьжаахомь, дрьжахомь, дрьжаахом, дрьжахомдрьжаашете, дрьжашете, дрьжаасте, дрьжасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
дрьжаахѫ, дрьжахѫ, дрьжаахѹ, дрьжахѹдрьжааховѣ, дрьжаховѣдрьжаашета, дрьжашета, дрьжааста, дрьжастадрьжаашете, дрьжашете, дрьжаасте, дрьжасте
дрьжат сѧ -дрьжѫ сѧ -дрьжш сѧ несв 1. Държа се за нещо о деснѫѭ сꙙ обрꙙштетъ благоьстьнꙑмъ.  еже агг҄елꙑ похвалмъ. дръжтъ сꙙ скврънавꙑма рѫкама.  прносмъ отъ недостонꙑхъ прностъ себе С 506.19 ꙗкоже бо вь вергахъ ꙁлатахъ. пртокꙑ дрѹгъ дрѹꙁѣ сьплетенъ. дно дного дръжтъ сꙙ сьплетенꙑхъ кождо С 318.16 Прилепвам се, държа се плътно до някого. ꙇ не обрѣтаахѫ ьто сътворѧтъ емѹ. людье бо вьс дръжаахѫ сѧ его послѹшаѭште М Лк 19.48 З 2. Привързвам се към някого нкꙑ же рабъ можетъ дьвѣма господьна работат. л бо едного въꙁненавдтъ. а дрѹгаго вьꙁлюбтъ. л едного дръжтъ сѧ а о дрѹѕѣемь неродт наьнетъ М Мт 6.24 З, А.Срв. Лк 16.13 М З А СК 3. Придържам се към нещо, следвам определени правила подобаатъ въꙁвратвъшѹ сꙙ мьнѣ. дръжат() сꙙ по сво дѣло въꙁдръжанꙗ С 203.18—19 правьнꙗ рънорꙁъскааго жтꙗ не ꙁмѣн. дръжꙙ сꙙ пае по немьвен. стꙑдꙙ сꙙ не тъьѭ отъ ного вдѣт сꙙ. нъ  самъ нагъ вдѣт сꙙ С 280.19 на вьсѣко врѣмꙙ добро  съпасно покаан. дръжꙙштмъ сꙙ го. вь сѧ же пае альбънꙑѧ дьн С 390.5 шьстьꙗ дрьжат сѧ τῆς πορείας ἔχομαι Следвам пътя, придържам се към определен, установен път їакѡвъ же мъ сꙙ пѫт ведѫштааго въ мръ. шъстꙗ дръжааше сꙙ С 527.23 М З А О СК С Гр κρατέομαι κατέχομαι ἐκκρεμάννυμαι ἀντέχομαι χράομαι ἔχομαι дръжат сѧ Нвб Вж. при дрьжат