Исторически речник
гостьнкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
гостьнкъ, гостьнкь, гостънкъ, гостънкь, гостнкъ, гостнкьгостьнка, гостънка, гостнкагостьнкѹ, гостънкѹ, гостнкѹгостьнкъ, гостьнкь, гостънкъ, гостънкь, гостнкъ, гостнкьгостьнка, гостънка, гостнкагостьнкомь, гостьнкомъ, гостънкомь, гостънкомъ, гостнкомь, гостнкомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
гостьнцѣ, гостънцѣ, гостнцѣгостьне, гостъне, гостнегостьнц, гостънц, гостнцгостьнкъ, гостьнкь, гостънкъ, гостънкь, гостнкъ, гостнкьгостьнкомъ, гостьнкомь, гостънкомъ, гостънкомь, гостнкомъ, гостнкомьгостьнкꙑ, гостънкꙑ, гостнкꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
гостьнкꙑ, гостънкꙑ, гостнкꙑгостьнцѣхъ, гостьнцѣхь, гостънцѣхъ, гостънцѣхь, гостнцѣхъ, гостнцѣхьгостьнка, гостънка, гостнкагостьнкѹ, гостънкѹ, гостнкѹгостьнкома, гостънкома, гостнкома
гостьнкъ м Съдържател на странноприемница, гостилничар въꙁъмъ же ꙇ на скотъ своꙇ. прведе же ꙇ въ господѫ ...  на ѹтрꙗ шъдъ.  вьꙁъмъ в҃ пѣнꙁа. дастъ гостьнкѹ  рее прлеж емь СК Лк 10.35 СК Гр πανδοχεύς Вж. при гостньнкъ Нвб