Исторически речник
гостньнкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
гостньнкъ, гостньнкь, гостнънкъ, гостнънкь, гостннкъ, гостннкьгостньнка, гостнънка, гостннкагостньнкѹ, гостнънкѹ, гостннкѹгостньнкъ, гостньнкь, гостнънкъ, гостнънкь, гостннкъ, гостннкьгостньнка, гостнънка, гостннкагостньнкомь, гостньнкомъ, гостнънкомь, гостнънкомъ, гостннкомь, гостннкомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
гостньнцѣ, гостнънцѣ, гостннцѣгостньне, гостнъне, гостннегостньнц, гостнънц, гостннцгостньнкъ, гостньнкь, гостнънкъ, гостнънкь, гостннкъ, гостннкьгостньнкомъ, гостньнкомь, гостнънкомъ, гостнънкомь, гостннкомъ, гостннкомьгостньнкꙑ, гостнънкꙑ, гостннкꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
гостньнкꙑ, гостнънкꙑ, гостннкꙑгостньнцѣхъ, гостньнцѣхь, гостнънцѣхъ, гостнънцѣхь, гостннцѣхъ, гостннцѣхьгостньнка, гостнънка, гостннкагостньнкѹ, гостнънкѹ, гостннкѹгостньнкома, гостнънкома, гостннкома
гостньнкъ м Съдържател на странноприемница, гостилничар прведе  въ гостнцѫ ... ꙇ на ѹтрьн шедъ ꙁьмь дъва пѣнѧѕа дастъ гостньнкѹ. ꙇ рее емѹ прлеж емь М Лк 10.35 Изч М З А Гр πανδοχεύς Нвб гостинник остар ОА ВА Срв гостилник остар ОА ВА МлБТР ЕтМл РБЕ РРОДД