Исторически речник
гласт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
гластглашѫ, глашѹгласшгластъ, гласть, гластгласмъ, гласмь, гласм, гласмогласте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
гласѧтъ, гласѧть, гласѧтгласвѣгластагластегласглас
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
гласмъ, гласмь, гласмгластегласвѣгластагласхъ, гласхь, гласхглас
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
гласгласхомъ, гласхомь, гласхом, гласхмꙑгласстегласшѧ, гласшѫ, гласша, гласше, гласхѫгласховѣгласста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
гласстеглашаахъ, глашахъ, глашаахь, глашахь, глашаах, глашахглашааше, глашашеглашааше, глашашеглашаахомъ, глашахомъ, глашаахомь, глашахомь, глашаахом, глашахомглашаашете, глашашете, глашаасте, глашасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
глашаахѫ, глашахѫ, глашаахѹ, глашахѹглашааховѣ, глашаховѣглашаашете, глашашете, глашаасте, глашастеглашаашета, глашашета, глашааста, глашаста
гласт -глашѫ -гласш несв 1. Извиквам, повиквам някого при себе си ꙇ сѣдъ глас оба на десѧте ꙇ гла мъ М Мк 9.35 З вьнде же пакꙑ платъ въ преторъ. ꙇ глас ꙇса ꙇ рее емѹ З Йо 18.33А 2. Извисявам глас, за да възпея, възхваля някого она же пае гласѣста глща. помлѹ нъ г снѹ двъ ЗП Мт 20.31 дьнесь радостѭ радѹтъ сꙙ блаженꙑ даудъ. ѹкрашенам гѫсльм младеншт. сь н҄мже  лкѹ дѹхомь.  веселꙙ сꙙ ꙗко  прѣжде. прѣдь лцемъ ковьега божꙗ потъ.  гластъ сладько С 320.19 гда младꙑ дѣт вѣн въꙁьмꙿше  вѣнмъ мѹ побѣдѫ гласꙙште. ѡсанꙿн въ вꙑшьнхь С 403.1 Изч М З А ЗП С Гр φωνέω προαναφωνέω συμψελλίζω Вж. при глашат Нвб