Исторически речник
вътаноемьнъ  
вътаноемьнъ вж вътаномьнъ