Исторически речник
вътаномьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
вътаномьнъ, вътаномьньвътаномьнавътаномьнѹвътаномьнъ, вътаномьньвътаномьнавътаномьномь, вътаномьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
вътаномьнѣвътаномьне, вътаномьнꙑвътаномьнвътаномьнъ, вътаномьньвътаномьномъ, вътаномьномьвътаномьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
вътаномьнꙑвътаномьнѣхъ, вътаномьнѣхьвътаномьнавътаномьнѹвътаномьномавътаномьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
вътаномьнавътаномьнѹвътаномьновътаномьнавътаномьномь, вътаномьномъвътаномьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
вътаномьнавътаномьнъ, вътаномьньвътаномьномъ, вътаномьномьвътаномьнавътаномьнꙑвътаномьнѣхъ, вътаномьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
вътаномьнѣвътаномьнѹвътаномьномавътаномьнавътаномьнꙑ, вътаномьнѫвътаномьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
вътаномьнѫ, вътаномьнѹвътаномьноѭ, вътаномьноѫ, вътаномьноѧ, вътаномьноювътаномьнѣвътаномьнꙑвътаномьнъ, вътаномьньвътаномьнамъ, вътаномьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
вътаномьнꙑвътаномьнамвътаномьнахъ, вътаномьнахьвътаномьнѣвътаномьнѹвътаномьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
вътаномьнꙑ, вътаномьнꙑ, вътаномьновътаномьнаго, вътаномьнаего, вътаномьнааго, вътаномьнаго, вътаномьного, вътаномьнога, вътаномьнговътаномьнѹмѹ, вътаномьнѹемѹ, вътаномьнѹѹмѹ, вътаномьнѹмѹ, вътаномьноомѹ, вътаномьномѹ, вътаномьноѹмѹ, вътаномьнмѹвътаномьнꙑ, вътаномьнꙑ, вътаномьновътаномьнаго, вътаномьнаего, вътаномьнааго, вътаномьнаго, вътаномьного, вътаномьнога, вътаномьнговътаномьнꙑмь, вътаномьнꙑмь, вътаномьнꙑмъ, вътаномьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
вътаномьнѣмь, вътаномьнѣемь, вътаномьнѣѣмь, вътаномьнѣамь, вътаномьнѣмь, вътаномьнѣмъ, вътаномьнѣемъ, вътаномьнѣѣмъ, вътаномьнѣамъ, вътаномьнѣмъ, вътаномьномь, вътаномьномъвътаномьнꙑ, вътаномьнꙑ, вътаномьновътаномьнвътаномьнꙑхъ, вътаномьнꙑхъ, вътаномьнꙑхь, вътаномьнꙑхь, вътаномьнѣхъ, вътаномьнѣхьвътаномьнꙑмъ, вътаномьнꙑмъ, вътаномьнꙑмь, вътаномьнꙑмь, вътаномьнѣмъ, вътаномьнѣмьвътаномьнꙑѧ, вътаномьнꙑꙗ, вътаномьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
вътаномьнꙑм, вътаномьнꙑмвътаномьнꙑхъ, вътаномьнꙑхъ, вътаномьнꙑхь, вътаномьнꙑхьвътаномьнаꙗ, вътаномьнаа, вътаномьнаѣвътаномьнѹю, вътаномьноювътаномьнꙑма, вътаномьнꙑмавътаномьно, вътаномьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
вътаномьнаго, вътаномьнаего, вътаномьнааго, вътаномьнаго, вътаномьного, вътаномьнога, вътаномьнговътаномьнѹмѹ, вътаномьнѹемѹ, вътаномьнѹѹмѹ, вътаномьнѹмѹ, вътаномьноомѹ, вътаномьномѹ, вътаномьноѹмѹ, вътаномьнмѹвътаномьно, вътаномьноевътаномьнаго, вътаномьннаего, вътаномьнааго, вътаномьнаго, вътаномьного, вътаномьнога, вътаномьнговътаномьнꙑмь, вътаномьнꙑмь, вътаномьнꙑмъ, вътаномьнꙑмъвътаномьнѣмь, вътаномьнѣемь, вътаномьнѣѣмь, вътаномьнѣамь, вътаномьнѣмь, вътаномьнѣмъ, вътаномьнѣемъ, вътаномьнѣѣмъ, вътаномьнѣамъ, вътаномьнѣмъ, вътаномьномь, вътаномьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
вътаномьно, вътаномьноевътаномьнаꙗ, вътаномьнаа, вътаномьнаѣ, вътаномьнаѧвътаномьнꙑхъ, вътаномьнꙑхъ, вътаномьнꙑхь, вътаномьнꙑхь, вътаномьнѣхъ, вътаномьнѣхьвътаномьнꙑмъ, вътаномьнꙑмъ, вътаномьнꙑмь, вътаномьнꙑмь, вътаномьнѣмъ, вътаномьнѣмьвътаномьнаꙗ, вътаномьнаа, вътаномьнаѣ, вътаномьнаѧвътаномьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
вътаномьнꙑхъ, вътаномьнꙑхъ, вътаномьнꙑхь, вътаномьнꙑхьвътаномьнѣвътаномьнѹю, вътаномьноювътаномьнꙑма, вътаномьнꙑмавътаномьнаꙗ, вътаномьнаа, вътаномьнаѣ, вътаномьнаѧвътаномьнꙑѧ, вътаномьнꙑꙗ, вътаномьнѫѭ, вътаномьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
вътаномьнѣ, вътаномьновътаномьнѫѭ, вътаномьнѹю, вътаномьноѭ, вътаномьноювътаномьнѫѭ, вътаномьноѫ, вътаномьноѧ, вътаномьноювътаномьнѣвътаномьнꙑѧ, вътаномьнꙑꙗ, вътаномьнꙑевътаномьнꙑхъ, вътаномьнꙑхъ, вътаномьнѣхъ, вътаномьнꙑхь, вътаномьнꙑхь, вътаномьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
вътаномьнꙑмъ, вътаномьнꙑмъ, вътаномьнѣмъ, вътаномьнꙑмь, вътаномьнꙑмь, вътаномьнѣмьвътаномьнꙑѧ, вътаномьнꙑꙗ, вътаномьнꙑевътаномьнꙑм, вътаномьнꙑмвътаномьнꙑхъ, вътаномьнꙑхъ, вътаномьнꙑхь, вътаномьнꙑхьвътаномьнѣвътаномьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
вътаномьнꙑма, вътаномьнꙑмавътаномьнѣ, вътаномьнѣшвътаномьнѣшавътаномьнѣшѹ, вътаномьнѣшювътаномьнѣвътаномьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
вътаномьнѣшемь, вътаномьнѣшемъвътаномьнѣшвътаномьнѣвътаномьнѣше, вътаномьнѣшвътаномьнѣшь, вътаномьнѣшъвътаномьнѣшемъ, вътаномьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
вътаномьнѣшѧвътаномьнѣшвътаномьнѣшхъ, вътаномьнѣшхьвътаномьнѣшавътаномьнѣшѹ, вътаномьнѣшювътаномьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
вътаномьнѣе, вътаномьнѣ, вътаномьнѣшевътаномьнѣшавътаномьнѣшѹ, вътаномьнѣшювътаномьнѣе, вътаномьнѣ, вътаномьнѣшевътаномьнѣшавътаномьнѣшемь, вътаномьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
вътаномьнѣшвътаномьнѣе, вътаномьнѣвътаномьнѣша, вътаномьнѣшвътаномьнѣшь, вътаномьнѣшъвътаномьнѣшемъ, вътаномьнѣшемьвътаномьнѣша, вътаномьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
вътаномьнѣшвътаномьнѣшхъ, вътаномьнѣшхьвътаномьнѣшвътаномьнѣшѹ, вътаномьнѣшювътаномьнѣшемавътаномьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
вътаномьнѣшѧ, вътаномьнѣшѫ, вътаномьнѣшевътаномьнѣшвътаномьнѣшѫ, вътаномьнѣшѧ, вътаномьнѣшѹвътаномьнѣшеѭ, вътаномьнѣшеѫ, вътаномьнѣшеѧ, вътаномьнѣшеювътаномьнѣшвътаномьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
вътаномьнѣшѧ, вътаномьнѣшѫ, вътаномьнѣшевътаномьнѣшь, вътаномьнѣшъвътаномьнѣшамъ, вътаномьнѣшамьвътаномьнѣшѧ, вътаномьнѣше, вътаномьнѣшѫвътаномьнѣшамвътаномьнѣшахъ, вътаномьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
вътаномьнѣшвътаномьнѣшѹ, вътаномьнѣшювътаномьнѣшамавътаномьнѣ, вътаномьнѣшвътаномьнѣшаго, вътаномьнѣшаего, вътаномьнѣшааго, вътаномьнѣшаговътаномьнѣшѹмѹ, вътаномьнѣшѹемѹ, вътаномьнѣшѹѹмѹ, вътаномьнѣшѹмѹ, вътаномьнѣшюмѹ, вътаномьнѣшюемѹ, вътаномьнѣшюѹмѹ, вътаномьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
вътаномьнѣвътаномьнѣшаго, вътаномьнѣшаего, вътаномьнѣшааго, вътаномьнѣшаговътаномьнѣшмь, вътаномьнѣшмь, вътаномьнѣшмъ, вътаномьнѣшмъвътаномьнѣшмь, вътаномьнѣшмь, вътаномьнѣшмъ, вътаномьнѣшмъвътаномьнѣвътаномьнѣше, вътаномьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
вътаномьнѣшхъ, вътаномьнѣшхъ, вътаномьнѣшхь, вътаномьнѣшхьвътаномьнѣшмъ, вътаномьнѣшмъ, вътаномьнѣшмьвътаномьнѣшѧѧ, вътаномьнѣшее, вътаномьнѣшѫѫвътаномьнѣшм, вътаномьнѣшмвътаномьнѣшхъ, вътаномьнѣшхъ, вътаномьнѣшхьвътаномьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
вътаномьнѣшѹю, вътаномьнѣшюювътаномьнѣшма, вътаномьнѣшмавътаномьнѣе, вътаномьнѣ, вътаномьнѣшее, вътаномьнѣшевътаномьнѣшаго, вътаномьнѣшаего, вътаномьнѣшааго, вътаномьнѣшаговътаномьнѣшѹмѹ, вътаномьнѣшѹемѹ, вътаномьнѣшѹѹмѹ, вътаномьнѣшѹмѹ, вътаномьнѣшюмѹ, вътаномьнѣшюемѹ, вътаномьнѣшюѹмѹ, вътаномьнѣшюмѹвътаномьнѣе, вътаномьнѣ, вътаномьнѣшее, вътаномьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
вътаномьнѣшаго, вътаномьнѣшаего, вътаномьнѣшааго, вътаномьнѣшаговътаномьнѣшмь, вътаномьнѣшмь, вътаномьнѣшмъ, вътаномьнѣшмъвътаномьнѣшмь, вътаномьнѣшмь, вътаномьнѣшмъ, вътаномьнѣшмъвътаномьнѣе, вътаномьнѣ, вътаномьнѣшее, вътаномьнѣшевътаномьнѣшаꙗ, вътаномьнѣшаѣ, вътаномьнѣшаѧвътаномьнѣшхъ, вътаномьнѣшхъ, вътаномьнѣшхь, вътаномьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
вътаномьнѣшмъ, вътаномьнѣшмъ, вътаномьнѣшмьвътаномьнѣшаꙗ, вътаномьнѣшаѣ, вътаномьнѣшаѧвътаномьнѣшм, вътаномьнѣшмвътаномьнѣшхъ, вътаномьнѣшхъ, вътаномьнѣшхьвътаномьнѣшвътаномьнѣшѹю, вътаномьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
вътаномьнѣшма, вътаномьнѣшмавътаномьнѣшꙗ, вътаномьнѣшѣ, вътаномьнѣшаꙗвътаномьнѣшѧѧ, вътаномьнѣшѧѩ, вътаномьнѣшѫѫ, вътаномьнѣшаѧ, вътаномьнѣшее, вътаномьнѣшеѥвътаномьнѣшвътаномьнѣшѫѫ, вътаномьнѣшѫѭ, вътаномьнѣшѧѧ, вътаномьнѣшѧѩ, вътаномьнѣшюювътаномьнѣшѫѫ, вътаномьнѣшѫѭ, вътаномьнѣшѧѧ, вътаномьнѣшѧѩ, вътаномьнѣшюю, вътаномьнѣшеѭ, вътаномьнѣшеѫ, вътаномьнѣшеѧ, вътаномьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
вътаномьнѣшвътаномьнѣшꙗ, вътаномьнѣшѣвътаномьнѣшѧѧ, вътаномьнѣшѧѩ, вътаномьнѣшѫѫ, вътаномьнѣшаѧ, вътаномьнѣшее, вътаномьнѣшеѥвътаномьнѣшхъ, вътаномьнѣшхъ, вътаномьнѣшхь, вътаномьнѣшхьвътаномьнѣшмъ, вътаномьнѣшмъ, вътаномьнѣшмь, вътаномьнѣшмьвътаномьнѣшѧѧ, вътаномьнѣшѧѩ, вътаномьнѣшѫѫ, вътаномьнѣшаѧ, вътаномьнѣшее, вътаномьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
вътаномьнѣшм, вътаномьнѣшмвътаномьнѣшхъ, вътаномьнѣшхъ, вътаномьнѣшхь, вътаномьнѣшхьвътаномьнѣшвътаномьнѣшѹю, вътаномьнѣшюювътаномьнѣшма, вътаномьнѣшма
вътаномьнъ -ꙑ прил За пристъп [на треска и под.] — внезапен, неочакван ꙇ жден трѧсавцѭ сѭ. отъ раба твоего сего. сѫщѭѭ подъбънѫ бѣсѹ. емлѭщѭѭ на врѣмена. ѣко  бѣсъ ... пртѫжаѭщ дш его. въ болѣꙁн се. вꙿсѣхъ асъ. вътаноемьнꙑхъ. вꙿсѣхъ же годнъ. ꙇ вꙿсѣхъ врѣменъ СЕ 45а 4—5 Изч СЕ вътаноемьнъ Нвб Ø