Исторически речник
въсѣлꙗт  
въсѣлꙗт вж въселꙗт