Исторически речник
въсꙑлат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въсꙑлатвъсꙑлаѭ, въсꙑлаѫ, въсꙑлаѧ, въсꙑлаювъсꙑлаш, въсꙑлаеш, въсꙑлаашвъсꙑлатъ, въсꙑлаетъ, въсꙑлаатъ, въсꙑлать, въсꙑлаеть, въсꙑлаать, въсꙑлат, въсꙑлает, въсꙑлаатвъсꙑламъ, въсꙑлаемъ, въсꙑлаамъ, въсꙑламь, въсꙑлаемь, въсꙑлаамь, въсꙑлам, въсꙑлаем, въсꙑлаам, въсꙑламо, въсꙑлаемо, въсꙑлаамовъсꙑлате, въсꙑлаете, въсꙑлаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въсꙑлаѭтъ, въсꙑлаѫтъ, въсꙑлаѧтъ, въсꙑлаютъ, въсꙑлаѭть, въсꙑлаѫть, въсꙑлаѧть, въсꙑлають, въсꙑлаѭт, въсꙑлаѫт, въсꙑлаѧт, въсꙑлаютвъсꙑлавѣ, въсꙑлаевѣ, въсꙑлаавѣвъсꙑлата, въсꙑлаета, въсꙑлаатавъсꙑлате, въсꙑлаете, въсꙑлаатевъсꙑлавъсꙑла
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въсꙑламъ, въсꙑламь, въсꙑламвъсꙑлатевъсꙑлавѣвъсꙑлатавъсꙑлахъ, въсꙑлахь, въсꙑлахвъсꙑла
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въсꙑлавъсꙑлахомъ, въсꙑлахомь, въсꙑлахом, въсꙑлахмꙑвъсꙑластевъсꙑлашѧ, въсꙑлашѫ, въсꙑлаша, въсꙑлаше, въсꙑлахѫвъсꙑлаховѣвъсꙑласта
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въсꙑластевъсꙑлаахъ, въсꙑлахъ, въсꙑлаахь, въсꙑлахь, въсꙑлаах, въсꙑлахвъсꙑлааше, въсꙑлашевъсꙑлааше, въсꙑлашевъсꙑлаахомъ, въсꙑлахомъ, въсꙑлаахомь, въсꙑлахомь, въсꙑлаахом, въсꙑлахомвъсꙑлаашете, въсꙑлашете, въсꙑлаасте, въсꙑласте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въсꙑлаахѫ, въсꙑлахѫ, въсꙑлаахѹ, въсꙑлахѹвъсꙑлааховѣ, въсꙑлаховѣвъсꙑлаашета, въсꙑлашета, въсꙑлааста, въсꙑластавъсꙑлаашете, въсꙑлашете, въсꙑлаасте, въсꙑласте
въсꙑлат -въсꙑлаѭ -въсꙑлаш несв Отправям към Бога [песен, молитва, благодарност] ꙇ наѹ мѧ тебѣ хвалꙑ въсꙑлат. оцю  снѹ  стѹмѹ дхѹ СЕ 37b 15—16 тꙑ бо ес бъ нашъ.  прѣбꙑваетъ твое црство. ꙇ тебѣ славѫ въсꙑлаемъ. оцю  снѹ  стѹмѹ дхѹ. нꙑнѣ  прсно  вь вѣк СЕ 102 а З м҃ сѫтъ съгласꙿно молтвѫ въсꙑлаѭште С 95.14 благодарьствьнꙑѧ пѣсн въсꙑлааше богѹ С 293.1 памꙙть дн того. вь н҄ьже въꙁдꙋшьнꙑхъ бѣдъ свобожден бꙑшꙙ. творꙙтъ. молтвънꙑѧ  похвальнꙑѧ пѣсн владꙑцѣ хсѹ въсꙑлаѭште С 531.10 СЕ С Гр ἀναπέμπω ὁμολογέω Нвб Вж. при въсълат