Исторически речник
въсълат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въсълатвъсълѭ, въсълѧ, въсълювъсълешвъсълетъ, въсълеть, въсълетвъсълемъ, въсълемь, въсълем, въсълемовъсълете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въсълѭтъ, въсълѧтъ, въсълютъ, въсълѭть, въсълѧть, въсълють, въсълѭт, въсълѧт, въсълютвъсълевѣвъсълетавъсълете, въсълетавъсълвъсъл
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въсълмъ, въсълѣмъ, въсълꙗмъ, въсълмь, въсълѣмь, въсълꙗмь, въсълм, въсълѣм, въсълꙗмвъсълте, въсълѣте, въсълꙗтевъсълвѣ, въсълѣвѣ, въсълꙗвѣвъсълта, въсълѣта, въсълꙗтавъсълахъ, въсълахь, въсълахвъсъла
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въсълавъсълахомъ, въсълахомь, въсълахом, въсълахмꙑвъсъластевъсълашѧ, въсълашѫ, въсълаша, въсълаше, въсълахѫвъсълаховѣвъсъласта
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въсъластевъсълаахъ, въсълахъ, въсълаахь, въсълахь, въсълаах, въсълахвъсълааше, въсълашевъсълааше, въсълашевъсълаахомъ, въсълахомъ, въсълаахомь, въсълахомь, въсълаахом, въсълахомвъсълаашете, въсълашете, въсълаасте, въсъласте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въсълаахѫ, въсълахѫ, въсълаахѹ, въсълахѹвъсълааховѣ, въсълаховѣвъсълаашета, въсълашета, въсълааста, въсъластавъсълаашете, въсълашете, въсълаасте, въсъласте
въсълат -въсълѭ -въсъл҄еш св Отправя към Бога [молитва, благодарност] да въсълемъ тебѣ съмꙑслънꙑѩ мⷧотвꙑ. ꙇ хвалꙑ СЕ 18а 7 Изч СЕ Нвб Срв [по]слание ср [по]сланичество ср ОА ВА АР