Исторически речник
въскꙑсѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въскꙑсѣтвъскꙑсѣѭ, въскꙑсѣѫ, въскꙑсѣѧ, въскꙑсѣювъскꙑсѣш, въскꙑсѣешвъскꙑсѣтъ, въскꙑсѣетъ, въскꙑсѣть, въскꙑсѣеть, въскꙑсѣт, въскꙑсѣетвъскꙑсѣмъ, въскꙑсѣемъ, въскꙑсѣмь, въскꙑсѣемь, въскꙑсѣм, въскꙑсѣем, въскꙑсѣмо, въскꙑсѣемовъскꙑсѣте, въскꙑсѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въскꙑсѣѭтъ, въскꙑсѣѫтъ, въскꙑсѣѧтъ, въскꙑсѣютъ, въскꙑсѣѭть, въскꙑсѣѫть, въскꙑсѣѧть, въскꙑсѣють, въскꙑсѣѭт, въскꙑсѣѫт, въскꙑсѣѧт, въскꙑсѣютвъскꙑсѣвѣ, въскꙑсѣевѣвъскꙑсѣта, въскꙑсѣетавъскꙑсѣте, въскꙑсѣетевъскꙑсѣвъскꙑсѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въскꙑсѣмъ, въскꙑсѣмь, въскꙑсѣмвъскꙑсѣтевъскꙑсѣвѣвъскꙑсѣтавъскꙑсѣхъ, въскꙑсѣхь, въскꙑсѣхвъскꙑсѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въскꙑсѣвъскꙑсѣхомъ, въскꙑсѣхомь, въскꙑсѣхом, въскꙑсѣхмꙑвъскꙑсѣстевъскꙑсѣшѧ, въскꙑсѣшѫ, въскꙑсѣша, въскꙑсѣше, въскꙑсѣхѫвъскꙑсѣховѣвъскꙑсѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въскꙑсѣстевъскꙑсѣахъ, въскꙑсѣхъ, въскꙑсѣахь, въскꙑсѣхь, въскꙑсѣах, въскꙑсѣхвъскꙑсѣаше, въскꙑсѣшевъскꙑсѣаше, въскꙑсѣшевъскꙑсѣахомъ, въскꙑсѣхомъ, въскꙑсѣахомь, въскꙑсѣхомь, въскꙑсѣахом, въскꙑсѣхомвъскꙑсѣашете, въскꙑсѣшете, въскꙑсѣасте, въскꙑсѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въскꙑсѣахѫ, въскꙑсѣхѫ, въскꙑсѣахѹ, въскꙑсѣхѹвъскꙑсѣаховѣ, въскꙑсѣховѣвъскꙑсѣашета, въскꙑсѣшета, въскꙑсѣаста, въскꙑсѣставъскꙑсѣашете, въскꙑсѣшете, въскꙑсѣасте, въскꙑсѣсте
въскꙑсѣт -въскꙑсѣѭ -въскꙑсѣш св За тесто — бухна, шупна, втасам подобъно естъ цсрстве небское квасѹ. ꙇже въꙁемъш жена съкрꙑ въ мѫцѣ тр сатъ доньдеже вьскꙑсѣ вьсѣ М Мт 13.33 З Изч М З Гр ζυμόομαι вьскꙑсѣт Вж. при въскꙑснѫт Нвб