Исторически речник
въскꙑснѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въскꙑснѫт*въскꙑснѫ*въскꙑснеш*въскꙑснетъ*въскꙑснемъ*въскꙑснете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
*въскꙑснѫтъ*въскꙑсневѣ*въскꙑснета*въскꙑснете*въскꙑсн*въскꙑсн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
*въскꙑснѣмъ*въскꙑснѣте*въскꙑснѣвѣ*въскꙑснѣтавъскꙑсъ, въскꙑсьвъскꙑсе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въскꙑсевъскꙑсомъ, въскꙑсомьвъскꙑсетевъскꙑсѫвъскꙑсовѣвъскꙑсета
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въскꙑсете*въскꙑснѣахъ*въскꙑснѣаше*въскꙑснѣаше*въскꙑснѣахомъ*въскꙑснѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*въскꙑснѣахѫ*въскꙑснѣаховѣ*въскꙑснѣашета*въскꙑснѣашете
въскꙑснѫт -въскꙑснѫ -въскꙑснеш св За тесто — бухна, шупна, втасам подобьно естъ квасѹ. ꙇже премъші жена. съкрꙑ въ мѫцѣ трі сатъ. додеже въскꙑсѫ вьсѣ А Лк 13.21 Изч А Гр ζυμόομαι Нвб възкисна остар диал ОА Дюв ЕтМл РБЕ ДА Срв вкисна