Исторически речник
върнѫт  
върнѫт вж вꙑрнѫт