Исторически речник
вꙑрнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
вꙑрнѫтвꙑрнѫ, вꙑрнѹвꙑрнешвꙑрнетъ, вꙑрнетвꙑрнемъ, вꙑрнемь, вꙑрнемвꙑрнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
вꙑрнѫтъ, вꙑрнѹтъ, вꙑрнѫть, вꙑрнѹть, вꙑрнѫт, вꙑрнѹтвꙑрневѣвꙑрнетавꙑрнетевꙑрнвꙑрн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
вꙑрнѣмъ, вꙑрнѣмь, вꙑрнѣмвꙑрнѣтевꙑрнѣвѣвꙑрнѣтавꙑрнѫхъ, вꙑрнѹхъ, вꙑрнѫхь, вꙑрнѹхь, вꙑрнѫх, вꙑрнѹхвꙑрнѫ, вꙑрнѹ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
вꙑрнѫ, вꙑрнѹвꙑрнѫхомъ, вꙑрнѹхомъ, вꙑрнѫхомь, вꙑрнѹхомь, вꙑрнѫхом, вꙑрнѹхом, вꙑрнѫхмꙑвꙑрнѫсте, вꙑрнѹстевꙑрнѫшѧ, вꙑрнѹшѧ, вꙑрнѫшѫ, вꙑрнѫша, вꙑрнѹша, вꙑрнѫше, вꙑрнѹше, вꙑрнѫхѫвꙑрнѫховѣ, вꙑрнѹховѣвꙑрнѫста, вꙑрнѹста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
вꙑрнѫсте, вꙑрнѹсте*вꙑрнѣахъ*вꙑрнѣаше*вꙑрнѣаше*вꙑрнѣахомъ*вꙑрнѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*вꙑрнѣахѫ*вꙑрнѣаховѣ*вꙑрнѣашета*вꙑрнѣашете
вꙑрнѫт -вꙑрнѫ -вꙑрнеш св Отхвърля, изхвърля сѫд і да отъпадѫтъ отъ мꙑсле своіхъ. по мьножьствѹ неьстіхъ. вꙑріні ѩ ѣко прогнѣвашѩ тѩ гі СП 5.11 тѹ падѫтъ въсі творѩштеі беꙁаконеніе. въїрїновені бъїшѩ ꙇ не могѫтъ статі СП 35.13 і ѹдоблѣѭтъ імъ прав ꙁаѹстра. ꙇ помощъ іхъ обътъшаетъ вь адѣ. отъ славꙑ своеѩ върінѫш [погр. вм. върінѫш(ѩ), Север., с. 62, бел. под линия] сѩ СП 48.15 вꙑрнѫт сѧ Изч СП Гр ἐξωϑέω вꙑрінѫт върінѫт Нвб Срв рина, изрина