Исторически речник
въмест  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въмествъметѫ, въметѹвъметешвъмететъ, въмететь, въмететвъметемъ, въметемь, въметем, въметемовъметете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въметѫтъ, въметѹтъ, въметѫть, въметѹть, въметѫт, въметѹтвъметевѣвъмететавъмететевъметвъмет
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въметѣмъ, въметѣмь, въметѣмвъметѣтевъметѣвѣвъметѣта*въметохъ*въмете
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
*въмете*въметохомъ*въметосте*въметошѧ*въметоховѣ*въметоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
*въметосте*въметѣахъ*въметѣаше*въметѣаше*въметѣахомъ*въметѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*въметѣахѫ*въметѣаховѣ*въметѣашета*въметѣашете
въмест -въметѫ -въметеш св Хвърля, метна нещо някъде аще же сѣно селъное дьнесъ сѫштее. а ѹтрѣ въ огнь вьметомо. бъ тако (ѡ)дѣетъ М Мт 6.30 въмест мрѣжѫ άμφιβάλλω [вар. βάλλω ἀμφίβληστρον], χαλάω τὸ δίκτυον Хвърля мрежа [за да ловя риба] вдѣ смона. ꙇ аньдрѣа брата того смона. въметѫшта мрѣжѧ въ мор҄е З Мк 1.16 рее къ смонѹ вьꙁѣд (въ) въ глѫбнѫ. ꙇ вьметѣте мрѣжѧ вашѧ въ ловтвѫ М Лк 5.4 З А по глѹ же твоемѹ въметем мрѣжѧ А Лк 5.5 Изч М З А Гр βάλλω вьмест Вж. при въмѣтат Нвб