Исторически речник
въмѣтат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въмѣтатвъмѣтаѭ, въмѣтаѫ, въмѣтаѧ, въмѣтаювъмѣташ, въмѣтаеш, въмѣтаашвъмѣтатъ, въмѣтаетъ, въмѣтаатъ, въмѣтать, въмѣтаеть, въмѣтаать, въмѣтат, въмѣтает, въмѣтаатвъмѣтамъ, въмѣтаемъ, въмѣтаамъ, въмѣтамь, въмѣтаемь, въмѣтаамь, въмѣтам, въмѣтаем, въмѣтаам, въмѣтамо, въмѣтаемо, въмѣтаамовъмѣтате, въмѣтаете, въмѣтаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въмѣтаѭтъ, въмѣтаѫтъ, въмѣтаѧтъ, въмѣтаютъ, въмѣтаѭть, въмѣтаѫть, въмѣтаѧть, въмѣтають, въмѣтаѭт, въмѣтаѫт, въмѣтаѧт, въмѣтаютвъмѣтавѣ, въмѣтаевѣ, въмѣтаавѣвъмѣтата, въмѣтаета, въмѣтаатавъмѣтате, въмѣтаете, въмѣтаатевъмѣтавъмѣта
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въмѣтамъ, въмѣтамь, въмѣтамвъмѣтатевъмѣтавѣвъмѣтатавъмѣтахъ, въмѣтахь, въмѣтахвъмѣта
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въмѣтавъмѣтахомъ, въмѣтахомь, въмѣтахом, въмѣтахмꙑвъмѣтастевъмѣташѧ, въмѣташѫ, въмѣташа, въмѣташе, въмѣтахѫвъмѣтаховѣвъмѣтаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въмѣтастевъмѣтаахъ, въмѣтахъ, въмѣтаахь, въмѣтахь, въмѣтаах, въмѣтахвъмѣтааше, въмѣташевъмѣтааше, въмѣташевъмѣтаахомъ, въмѣтахомъ, въмѣтаахомь, въмѣтахомь, въмѣтаахом, въмѣтахомвъмѣтаашете, въмѣташете, въмѣтаасте, въмѣтасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въмѣтаахѫ, въмѣтахѫ, въмѣтаахѹ, въмѣтахѹвъмѣтааховѣ, въмѣтаховѣвъмѣтаашета, въмѣташета, въмѣтааста, въмѣтаставъмѣтаашете, въмѣташете, въмѣтаасте, въмѣтасте
въмѣтат -въмѣтаѭ -въмѣташ несв 1. Хвърлям, мятам нещо вътре в някакво затворено пространство тако естъ цѣсарестве бже. ѣкоже лкъ въмѣтаатъ сѣмѧ вь ꙁемлѭ ... ꙇ сѣмѧ проꙁѧбаатъ ꙇ растетъ М Мк 4.26 З вьсѣко ѹбо дрѣво не творѧщее плода добра посѣкаѭтъ  въ огнь вьмѣтаѭтъ М Лк 3.9А, СК.Срв. Мт 7.19 М З повелѣ првест лко мѫтъ ꙁвѣр. лютъ  ꙁълъ ...  въметавъше ꙁатворт съ свꙙтꙑма С 183.22 2. Хвърлям, пускам в каса [пари, дарение и под.] вдѣаше како народъ мететъ мѣдь вь гаꙁофлакѭ. ꙇ мноѕ богат въмѣтаахѫ многа М Мк 12.41 З вдѣ въмѣтаѭштѧѩ въ гаꙁофлакѭ дарꙑ своѩ б(о)гатꙑѩ М Лк 21.1 З А СК вдѣ же  еднѫ въдовцѫ ѹбогѫ. въмѣтаѭштѫ тѹ дъвѣ лептѣ М Лк 21.2 З А СК 3. Прич. сег. страд. като същ. въмѣтама[ꙗ] ср мн τὰ βαλλόμενα Хвърлените в дар пари се рее не ѣко о нштхъ пеааше сѧ. нъ ѣко тать бѣ. ꙇ скрнцѫ мꙑ. ꙇ вьмѣтаема ношааше М Йо 12.6 З А СК въмѣтат мрѣжѫ ἀμφιβάλλω [вар. βάλλω ἀμφίβληστρον] Хвърлям мрежа [за да ловя риба] вдѣ смона ꙇ аньдрѣѭ братра того смона. въмѣтаѭшта мрѣжѧ вь море М Мк 1.16 вдѣ дъва братра смона нарцаѭщааго сѧ петра. ꙇ анꙿдрѣѭ братра его. въмѣтаѭща мрѣжѧ въ море З Мт 4.18А, СК М З А СК С Гр βάλλω въметат вьметат Нвб Срв вмятам, вметна ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР РБЕ