Исторически речник
въꙁграждат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁграждатвъꙁграждаѭ, въꙁграждаѫ, въꙁграждаѧ, въꙁграждаювъꙁграждаш, въꙁграждаеш, въꙁграждаашвъꙁграждатъ, въꙁграждаетъ, въꙁграждаатъ, въꙁграждать, въꙁграждаеть, въꙁграждаать, въꙁграждат, въꙁграждает, въꙁграждаатвъꙁграждамъ, въꙁграждаемъ, въꙁграждаамъ, въꙁграждамь, въꙁграждаемь, въꙁграждаамь, въꙁграждам, въꙁграждаем, въꙁграждаам, въꙁграждамо, въꙁграждаемо, въꙁграждаамовъꙁграждате, въꙁграждаете, въꙁграждаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁграждаѭтъ, въꙁграждаѫтъ, въꙁграждаѧтъ, въꙁграждаютъ, въꙁграждаѭть, въꙁграждаѫть, въꙁграждаѧть, въꙁграждають, въꙁграждаѭт, въꙁграждаѫт, въꙁграждаѧт, въꙁграждаютвъꙁграждавѣ, въꙁграждаевѣ, въꙁграждаавѣвъꙁграждата, въꙁграждаета, въꙁграждаатавъꙁграждате, въꙁграждаете, въꙁграждаатевъꙁграждавъꙁгражда
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁграждамъ, въꙁграждамь, въꙁграждамвъꙁграждатевъꙁграждавѣвъꙁграждатавъꙁграждахъ, въꙁграждахь, въꙁграждахвъꙁгражда
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁграждавъꙁграждахомъ, въꙁграждахомь, въꙁграждахом, въꙁграждахмꙑвъꙁграждастевъꙁграждашѧ, въꙁграждашѫ, въꙁграждаша, въꙁграждаше, въꙁграждахѫвъꙁграждаховѣвъꙁграждаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁграждастевъꙁграждаахъ, въꙁграждахъ, въꙁграждаахь, въꙁграждахь, въꙁграждаах, въꙁграждахвъꙁграждааше, въꙁграждашевъꙁграждааше, въꙁграждашевъꙁграждаахомъ, въꙁграждахомъ, въꙁграждаахомь, въꙁграждахомь, въꙁграждаахом, въꙁграждахомвъꙁграждаашете, въꙁграждашете, въꙁграждаасте, въꙁграждасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁграждаахѫ, въꙁграждахѫ, въꙁграждаахѹ, въꙁграждахѹвъꙁграждааховѣ, въꙁграждаховѣвъꙁграждаашета, въꙁграждашета, въꙁграждааста, въꙁграждаставъꙁграждаашете, въꙁграждашете, въꙁграждаасте, въꙁграждасте
въꙁграждат -въꙁграждаѭ -въꙁграждаш несв Укрепвам някого, насърчавам  прхождаахѫ отъвьсѫдѹ къ н҄емѹ по вьсꙙ дьн. въꙁграждам  ѹтврьждам о вѣрѣ господьн҄. прѣподобьнꙑмъ словесꙑ го С 205.29 Изч С Гр οἰκοδομέω Вж. при въꙁградт Нвб