Исторически речник
въꙁградт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁградтвъꙁграждѫ, въꙁграждѹвъꙁградшвъꙁградтъ, въꙁградть, въꙁградтвъꙁградмъ, въꙁградмь, въꙁградм, въꙁградмовъꙁградте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁградѧтъ, въꙁградѧть, въꙁградѧтвъꙁградвѣвъꙁградтавъꙁградтевъꙁградвъꙁград
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁградмъ, въꙁградмь, въꙁградмвъꙁградтевъꙁградвѣвъꙁградтавъꙁградхъ, въꙁградхь, въꙁградхвъꙁград
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁградвъꙁградхомъ, въꙁградхомь, въꙁградхом, въꙁградхмꙑвъꙁградстевъꙁградшѧ, въꙁградшѫ, въꙁградша, въꙁградше, въꙁградхѫвъꙁградховѣвъꙁградста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁградстевъꙁграждаахъ, въꙁграждахъ, въꙁгражахъ, въꙁграждаахь, въꙁграждахь, въꙁгражахь, въꙁграждаах, въꙁграждах, въꙁгражахвъꙁграждааше, въꙁграждаше, въꙁгражашевъꙁграждааше, въꙁграждаше, въꙁгражашевъꙁграждаахомъ, въꙁграждахомъ, въꙁгражахомъ, въꙁграждаахомь, въꙁграждахомь, въꙁгражахомь, въꙁграждаахом, въꙁграждахом, въꙁгражахомвъꙁграждаашете, въꙁграждашете, въꙁгражашете, въꙁграждаасте, въꙁграждасте, въꙁгражасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁграждаахѫ, въꙁграждахѫ, въꙁгражахѫ, въꙁграждаахѹ, въꙁграждахѹ, въꙁгражахѹвъꙁграждааховѣ, въꙁграждаховѣ, въꙁгражаховѣвъꙁграждаашета, въꙁграждашета, въꙁгражашета, въꙁграждааста, въꙁграждаста, въꙁгражаставъꙁграждаашете, въꙁграждашете, въꙁгражашете, въꙁграждаасте, въꙁграждасте, въꙁгражасте
въꙁградт -въꙁграждѫ -въꙁградш св Построя, изградя, съградя  въꙁградвъ въ томъ градѣ цръкъве прѣхвальнѣ богородц.  прснодѣвѣ мар С 279.11  вса ѫжа отъвьсѫдѹ отътръгнѫт сꙙ.  же бѣаше въꙁградлъ раꙁврат сꙙ С 52.27 бѣаше бо мѫжь тъ не простъ.  грѫбъ. нъ прокаꙁвъ. славоѭ  мѣнмъ. въꙁгражденꙑхъ на пѣсьцѣ дшꙙ прѣльштаѧ С 214.26—27 Изч С Гр οἰκοδομέω ϑεμελιόω Нвб Срв градя ОА ВА РБЕ