Исторически речник
въꙁбѣст  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁбѣствъꙁбѣшѫ, въꙁбѣшѹвъꙁбѣсшвъꙁбѣстъ, въꙁбѣсть, въꙁбѣствъꙁбѣсмъ, въꙁбѣсмь, въꙁбѣсм, въꙁбѣсмовъꙁбѣсте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁбѣсѧтъ, въꙁбѣсѧть, въꙁбѣсѧтвъꙁбѣсвѣвъꙁбѣставъꙁбѣстевъꙁбѣсвъꙁбѣс
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁбѣсмъ, въꙁбѣсмь, въꙁбѣсмвъꙁбѣстевъꙁбѣсвѣвъꙁбѣставъꙁбѣсхъ, въꙁбѣсхь, въꙁбѣсхвъꙁбѣс
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁбѣсвъꙁбѣсхомъ, въꙁбѣсхомь, въꙁбѣсхом, въꙁбѣсхмꙑвъꙁбѣсстевъꙁбѣсшѧ, въꙁбѣсшѫ, въꙁбѣсша, въꙁбѣсше, въꙁбѣсхѫвъꙁбѣсховѣвъꙁбѣсста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁбѣсстевъꙁбѣшаахъ, въꙁбѣшахъ, въꙁбѣшаахь, въꙁбѣшахь, въꙁбѣшаах, въꙁбѣшахвъꙁбѣшааше, въꙁбѣшашевъꙁбѣшааше, въꙁбѣшашевъꙁбѣшаахомъ, въꙁбѣшахомъ, въꙁбѣшаахомь, въꙁбѣшахомь, въꙁбѣшаахом, въꙁбѣшахомвъꙁбѣшаашете, въꙁбѣшашете, въꙁбѣшаасте, въꙁбѣшасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁбѣшаахѫ, въꙁбѣшахѫ, въꙁбѣшаахѹ, въꙁбѣшахѹвъꙁбѣшааховѣ, въꙁбѣшаховѣвъꙁбѣшаашете, въꙁбѣшашете, въꙁбѣшаасте, въꙁбѣшастевъꙁбѣшаашета, въꙁбѣшашета, въꙁбѣшааста, въꙁбѣшаста
въꙁбѣст -въꙁбѣшѫ -въꙁбѣсш св Вбеся, разгневя, разяря някого бѣжмъ неѹподаренꙗ  хѹлꙑ. то бо старѣшнꙑ жьрьцемъ.  кнжнц ждовьст (!). на хрстоса ѹбн въꙁбѣсшꙙ С 340.17 Изч С Гр ἐκβακχεύω Нвб Вж. при въꙁбѣст сѧ