Исторически речник
въꙁбѣст сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁбѣст сѧвъꙁбѣшѫ, въꙁбѣшѹвъꙁбѣсшвъꙁбѣстъ, въꙁбѣсть, въꙁбѣствъꙁбѣсмъ, въꙁбѣсмь, въꙁбѣсм, въꙁбѣсмовъꙁбѣсте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁбѣсѧтъ, въꙁбѣсѧть, въꙁбѣсѧтвъꙁбѣсвѣвъꙁбѣставъꙁбѣстевъꙁбѣсвъꙁбѣс
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁбѣсмъ, въꙁбѣсмь, въꙁбѣсмвъꙁбѣстевъꙁбѣсвѣвъꙁбѣставъꙁбѣсхъ, въꙁбѣсхь, въꙁбѣсхвъꙁбѣс
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁбѣсвъꙁбѣсхомъ, въꙁбѣсхомь, въꙁбѣсхом, въꙁбѣсхмꙑвъꙁбѣсстевъꙁбѣсшѧ, въꙁбѣсшѫ, въꙁбѣсша, въꙁбѣсше, въꙁбѣсхѫвъꙁбѣсховѣвъꙁбѣсста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁбѣсстевъꙁбѣшаахъ, въꙁбѣшахъ, въꙁбѣшаахь, въꙁбѣшахь, въꙁбѣшаах, въꙁбѣшахвъꙁбѣшааше, въꙁбѣшашевъꙁбѣшааше, въꙁбѣшашевъꙁбѣшаахомъ, въꙁбѣшахомъ, въꙁбѣшаахомь, въꙁбѣшахомь, въꙁбѣшаахом, въꙁбѣшахомвъꙁбѣшаашете, въꙁбѣшашете, въꙁбѣшаасте, въꙁбѣшасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁбѣшаахѫ, въꙁбѣшахѫ, въꙁбѣшаахѹ, въꙁбѣшахѹвъꙁбѣшааховѣ, въꙁбѣшаховѣвъꙁбѣшаашете, въꙁбѣшашете, въꙁбѣшаасте, въꙁбѣшастевъꙁбѣшаашета, въꙁбѣшашета, въꙁбѣшааста, въꙁбѣшаста
въꙁбѣст сѧ -въꙁбѣшѫ сѧ -въꙁбѣсш сѧ св Вбеся се, побеснея от гняв, разяря се; разгневя се  се слꙑшавъ кнꙙꙁъ вьꙁбѣсвъ сꙙ. повелѣ терентꙗ  афркана. маѯма же  помпꙗ. въ вънѫтрьн҄ѫ тьмнцѫ вьврѣшт С 177.12 тъгда вьꙁбѣсвъ сꙙ повелѣ дрѣвесꙑ сѫкатꙑ бт ѧ С 178.17 вьꙁбѣсвъ сꙙ дастъ о н҄ею отъвѣтъ. меемъ ѹморт ꙗ С 184.30 акꙑ нъ ахаавъ. на свꙙтꙑѧ божѧ цръкв вьꙁбѣс сꙙ. обꙿнавьꙗѧ вьсѫ арвѫ хѹлѫ С 190.22 тъгда цѣсаръ ѹалъ въꙁбѣсвъ сꙙ. вьꙁьрѣвъ сѣмо онамо. вдѣ мѣсто нѣкако С 193.10—11 то рекъшѹ стѹѹмѹ варахсю. въꙁбѣсвъше сꙙ велм вльсв. повелѣшꙙ прнест слово С 264.20 Изч С Гр ἐμμανὴς γίγνομαι ἐκμαίνομαι ϑυμόομαι ἀνοίᾳ κρατέομαι вьꙁбѣст сѧ Нвб възбеся се ВА НГер ЕтМл