Исторически речник
въжлюбт  
въжлюбт вж въꙁлюбт