Исторически речник
въжделат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въжделатвъжделаѭ, въжделаѫ, въжделаѧ, въжделаювъжделаш, въжделаеш, въжделаашвъжделатъ, въжделаетъ, въжделаатъ, въжделать, въжделаеть, въжделаать, въжделат, въжделает, въжделаатвъжделамъ, въжделаемъ, въжделаамъ, въжделамь, въжделаемь, въжделаамь, въжделам, въжделаем, въжделаам, въжделамо, въжделаемо, въжделаамовъжделате, въжделаете, въжделаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въжделаѭтъ, въжделаѫтъ, въжделаѧтъ, въжделаютъ, въжделаѭть, въжделаѫть, въжделаѧть, въжделають, въжделаѭт, въжделаѫт, въжделаѧт, въжделаютвъжделавѣ, въжделаевѣ, въжделаавѣвъжделата, въжделаета, въжделаатавъжделате, въжделаете, въжделаатевъжделавъждела
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въжделамъ, въжделамь, въжделамвъжделатевъжделавѣвъжделатавъжделахъ, въжделахь, въжделахвъждела
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въжделавъжделахомъ, въжделахомь, въжделахом, въжделахмꙑвъжделастевъжделашѧ, въжделашѫ, въжделаша, въжделаше, въжделахѫвъжделаховѣвъжделаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въжделастевъжделаахъ, въжделахъ, въжделаахь, въжделахь, въжделаах, въжделахвъжделааше, въжделашевъжделааше, въжделашевъжделаахомъ, въжделахомъ, въжделаахомь, въжделахомь, въжделаахом, въжделахомвъжделаашете, въжделашете, въжделаасте, въжделасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въжделаахѫ, въжделахѫ, въжделаахѹ, въжделахѹвъжделааховѣ, въжделаховѣвъжделаашета, въжделашета, въжделааста, въжделаставъжделаашете, въжделашете, въжделаасте, въжделасте
въжделат -въжделаѭ -въжделаш св Силно пожелая, закопнея за нещо егда нравъ благъ съ доброьстмъ въꙁдрастъ. бол҄ьшхъ желаѧ страхъ бож прметъ. тъгда вьсе же вь семь жт прѣобдѣвъ. къ обѣштанꙑхъ благꙑхъ прѧтю подвꙁатъ сꙙ. да ꙗже послѹшанмъ акꙑ сѫшта вѣроѭ твръдоѭ вдꙙ въждела С 252.9 Прич. мин. страд. като прил. въжделанъ ἐπιϑυμητός Силно желан, въжделен сѫдъбъ гнѩ стіньнꙑ оправъданъ въкѹпѣ. въжделана пае ꙁлата і камені драга многа.  слаждъша пае меда і съта СП 18.11 Изч СП С Гр ἐπιϑυμέω Вж. при въжделѣт Нвб