Исторически речник
въдат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въдат сѧвъдамь, въдамвъдас, въдадешвъдастъ, въдадетъ, въдасть, въдадеть, въдаст, въдадетвъдамъ, въдамь, въдаме, въдамꙑ, въдамо, въдадемъ, въдадемь, въдадем, въдадемꙑ, въдадемовъдасте, въдадете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въдадѧтъ, въдадѫтъ, въдадѹтъ, въдадѧть, въдадѫть, въдадѹть, въдадѧт, въдадѫт, въдадѹтвъдавѣ, въдадевѣвъдаста, въдадетавъдасте, въдадетевъдаждь, въдаждвъдаждь, въдажд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въдадмъ, въдадѣмъ, въдадмь, въдадѣмь, въдадм, въдадѣмвъдадте, въдадѣтевъдадвѣ, въдадѣвѣвъдадта, въдадѣтавъдахъ, въдадохъ, въдахь, въдадохь, въдадохвъдастъ, въдасть, въда, въдаде
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въдастъ, въдасть, въда, въдадевъдахомъ, въдадохомъ, въдахомь, въдадохомь, въдахом, въдадохом, въдадохмꙑвъдасте, въдадостевъдашѧ, въдашѫ, въдаша, въдаше, въдадошѧ, въдадошѫ, въдадоша, въдадоше, въдадохѫвъдаховѣ, въдадоховѣвъдасте, въдадосте
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въдасте, въдадостевъдадѣахъ, въдадѣхъ, въдадѧхъ, въдадѣахь, въдадѣхь, въдадѧхь, въдадѣах, въдадѣх, въдадѧхвъдадѣаше, въдадѣше, въдадѧшевъдадѣаше, въдадѣше, въдадѧшевъдадѣахомъ, въдадѣхомъ, въдадѧхомъ, въдадѣахомь, въдадѣхомь, въдадѧхомь, въдадѣахом, въдадѣхом, въдадѧхомвъдадѣашете, въдадѣшете, въдадѣасте, въдадѣсте, въдадѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въдадѣахѫ, въдадѣхѫ, въдадѣахѹ, въдадѣхѹ, въдадѧхѹвъдадѣаховѣ, въдадѣховѣ, въдадѧховѣвъдадѣашета, въдадѣшета, въдадѣаста, въдадѣста, въдадѧставъдадѣашете, въдадѣшете, въдадѣасте, въдадѣсте, въдадѧсте
въдат сѧ -въдамь сѧ -въдас сѧ св 1. Подчиня се, покоря се, предам се поважденъ же бꙑвъ отъ отьца свого дꙗвола. пакостьнкъ. повелѣ въдат сꙙ мѹ  сь н҄мъ бꙑт. л не покорвъше сꙙ осѫжденомъ бꙑт на сьмрьть С 58.19 се старѣ васъ ѹктімонъ въдастъ сꙙ.  жрътвѫ сътвор. ѹвѣштате сꙙ  вꙑ С 136.27 2. Отдам се, посветя се, предам се богоносвꙑ сь отьць богѹ сꙙ на ѹꙙст въдавъ  въꙁградвъ въ томъ градѣ црькъве прѣхвальнѣ богородц.  прснодѣвѣ мар. отъвръже сꙙ потрѣбъ мръскꙑхъ С 279.10  вьꙁвратвъ сꙙ вьспꙙть. ѹправьнъ бѫдетъ въ цѣсарьство бж. да тоѭ сьвѣстѭ. ꙁаповѣдемъ господьнꙗмъ самъ сꙙ въдавъ С 547.1 Изч С Гр πείϑομαι ἀφιερόω ἐμαυτόν Нвб Вж. при въдат