Исторически речник
бꙑлꙗ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
бꙑлꙗ, бꙑлѣбꙑлѧ, бꙑлебꙑлбꙑлѭ, бꙑлѧ, бꙑлю-бꙑлеѭ, бꙑлеѫ, бꙑлеѧ, бꙑлею
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
бꙑлбꙑлебꙑлѧ, бꙑлебꙑльбꙑлꙗмъ, бꙑлꙗмь, бꙑлѣмъ, бꙑлѣмьбꙑлѧ, бꙑле
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
бꙑлꙗм, бꙑлѣмбꙑлꙗхъ, бꙑлꙗхь, бꙑлѣхъ, бꙑлѣхьбꙑлбꙑлюбꙑлꙗма, бꙑлѣма
бꙑлꙗ м неизм Обикновено в обръщение — Знатни господарю, Ваша светлост слꙑшавъ же комсъ ... ѹбоꙗ сꙙ ... і глагола мѫенкъ. не бо сꙙ бꙑлꙗ. се бо ѹже ꙁмьрѫтъ С 230.1 вдш л бꙑлꙗ. ьст ваш. како ... ꙁмьрѣшꙙ С 230.7  ставꙿш протвѫ комісѹ гласомъ ловѣьскомъ глагола ... се же вѣдꙑ бѫд бꙑлꙗ. ꙗко рабъ ... отъмьштенъ бѫдетъ С 233.20 Изч С Гр πατρίκιος. В прабълг. надписи Βοιλας, Βοιλα, Βοηλας, Βουληα, Βωυλε и др. От прабълг boila, buila Вж. при рьгѹбꙑлꙗ Нвб