Исторически речник
рьгѹбꙑлꙗ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
рьгѹбꙑлꙗ, рьгѹбꙑлѣрьгѹбꙑлѧ, рьгѹбꙑлерьгѹбꙑлрьгѹбꙑлѭ, рьгѹбꙑлѧ, рьгѹбꙑлю-рьгѹбꙑлеѭ, рьгѹбꙑлеѫ, рьгѹбꙑлеѧ, рьгѹбꙑлею
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
рьгѹбꙑлрьгѹбꙑлерьгѹбꙑлѧ, рьгѹбꙑлерьгѹбꙑльрьгѹбꙑлꙗмъ, рьгѹбꙑлꙗмь, рьгѹбꙑлѣмъ, рьгѹбꙑлѣмьрьгѹбꙑлѧ, рьгѹбꙑле
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
рьгѹбꙑлꙗм, рьгѹбꙑлѣмрьгѹбꙑлꙗхъ, рьгѹбꙑлꙗхь, рьгѹбꙑлѣхъ, рьгѹбꙑлѣхьрьгѹбꙑлрьгѹбꙑлюрьгѹбꙑлꙗма, рьгѹбꙑлѣма
рьгѹбꙑлꙗ м нескл Чъргубиля — славянизираната форма на длъжностно и служебно название от времето на Първата българска държава; от ичиргубоила — управител на „вътрешната област“, един от шестте велики боили, в зависимост от епохата равен или подчинен на капхана; дипломатически пратеник и военен началник сьде лежтъ мость рьгѹбꙑлꙗ бꙑвꙑ пр сумеонѣ цр  пр петрѣ цр Изч МН От прабълг ičirgű boila Нвб Срв чъргубиля, чъргубил ОА БС,ПБСБЕ