Исторически речник
блюст сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
блюст сѧблюдѫ, блюдѹблюдешблюдетъ, блюдеть, блюдетблюдемъ, блюдемь, блюдем, блюдемоблюдете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
блюдѫтъ, блюдѹтъ, блюдѫть, блюдѹть, блюдѫт, блюдѹтблюдевѣблюдетаблюдетеблюдблюд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
блюдѣмъ, блюдѣмь, блюдѣмблюдѣтеблюдѣвѣблюдѣтаблюсъ, блюдохъ, блюсь, блюдохь, блюдохблюде
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
блюдеблюсомъ, блюдохомъ, блюсомь, блюдохомь, блюдохомблюсте, блюдостеблюсѧ, блюдошѧ, блюдошѫ, блюдоша, блюдошеблюсовѣ, блюдоховѣблюста, блюдоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
блюлюсте, блюлюдостеблюдѣахъ, блюдѣхъ, блюдѣахь, блюдѣхь, блюдѣах, блюдѣх, блюдѧхъ, блюдѧхь, блюдѧхблюдѣаше, блюдѣше, блюдѧшеблюдѣаше, блюдѣше, блюдѧшеблюдѣахомъ, блюдѣхомъ, блюдѣахомь, блюдѣхомь, блюдѣахом, блюдѣхом, блюдѧхомъ, блюдѧхомь, блюдѧхомблюдѣашете, блюдѣшете, блюдѣасте, блюдѣсте, блюдѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
блюдѣахѫ, блюдѣхѫ, блюдѣахѹ, блюдѣхѹ, блюдѧхѹблюдѣаховѣ, блюдѣховѣ, блюдѧховѣблюдѣашета, блюдѣшета, блюдѣаста, блюдѣста, блюдѧстаблюдѣашете, блюдѣшете, блюдѣасте, блюдѣсте, блюдѧсте
блюст сѧ -блюдѫ сѧ -блюдеш сѧ несв 1. Пазя се; внимавам да не се случи, да не стане нещо блюдѣте сѧ нктоже васъ да не прѣльсттъ М Мт 24.4 ЗI, А, СК. Срв. Мк 13.5 М, З;Лк 21.8 М З СК блюдѣте сѧ. къ комѹ прстѫпсте. блюдѣте сѧ кꙑѩ глꙑ слꙑшасте СЕ 97b 6, 7 блюд сѧ. ѣко нкътоже тебе нѫдтъ прт на сь обраꙁъ СЕ 96а 8 Срв. СЕ83а 20 блюд сꙙ да не простш го С 187.13 2. Пазя се, предпазвам се от някого или нещо блюдѣте сѧ отъ кваса фарсеска М Мт 16.6 З. Срв.Мк 8.15 М З блюдѣте сѧ отъ кънжьнкъ хотѧштхъ въ одѣанхъ ходт М Мк 12.38 З блюдѣте сѧ  хранте сѧ отъ вьсѣкого лхомьствѣ М Лк 12.15 З блюдѣте сѧ врага. да не нагꙑ сътвортъ вꙑ. ѣко адама СЕ 97b 8—9 М З А СК СЕ С Гр βλέπω ὁράω προσέχω παραφυλάσσομαι Вж. при блюст Нвб