Исторически речник
благовѣщат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
благовѣщатблаговѣщаѭ, благовѣщаѫ, благовѣщаѧ, благовѣщаюблаговѣщаш, благовѣщаеш, благовѣщаашблаговѣщатъ, благовѣщаетъ, благовѣщаатъ, благовѣщать, благовѣщаеть, благовѣщаать, благовѣщат, благовѣщает, благовѣщаатблаговѣщамъ, благовѣщаемъ, благовѣщаамъ, благовѣщамь, благовѣщаемь, благовѣщаамь, благовѣщам, благовѣщаем, благовѣщаам, благовѣщамо, благовѣщаемо, благовѣщаамоблаговѣщате, благовѣщаете, благовѣщаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
благовѣщаѭтъ, благовѣщаѫтъ, благовѣщаѧтъ, благовѣщаютъ, благовѣщаѭть, благовѣщаѫть, благовѣщаѧть, благовѣщають, благовѣщаѭт, благовѣщаѫт, благовѣщаѧт, благовѣщаютблаговѣщавѣ, благовѣщаевѣ, благовѣщаавѣблаговѣщата, благовѣщаета, благовѣщаатаблаговѣщате, благовѣщаете, благовѣщаатеблаговѣщаблаговѣща
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
благовѣщамъ, благовѣщамь, благовѣщамблаговѣщатеблаговѣщавѣблаговѣщатаблаговѣщахъ, благовѣщахь, благовѣщахблаговѣща
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
благовѣщаблаговѣщахомъ, благовѣщахомь, благовѣщахом, благовѣщахмꙑблаговѣщастеблаговѣщашѧ, благовѣщашѫ, благовѣщаша, благовѣщаше, благовѣщахѫблаговѣщаховѣблаговѣщаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
благовѣщастеблаговѣщаахъ, благовѣщахъ, благовѣщаахь, благовѣщахь, благовѣщаах, благовѣщахблаговѣщааше, благовѣщашеблаговѣщааше, благовѣщашеблаговѣщаахомъ, благовѣщахомъ, благовѣщаахомь, благовѣщахомь, благовѣщаахом, благовѣщахомблаговѣщаашете, благовѣщашете, благовѣщаасте, благовѣщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
благовѣщаахѫ, благовѣщахѫ, благовѣщаахѹ, благовѣщахѹблаговѣщааховѣ, благовѣщаховѣблаговѣщаашета, благовѣщашета, благовѣщааста, благовѣщастаблаговѣщаашете, благовѣщашете, благовѣщаасте, благовѣщасте
благовѣщат -благовѣщаѭ -благовѣщаш несв 1. Съобщавам блага, добра вест ꙇ рее мъ анћлъ ... се бо благовѣштаѭ вамъ радость велѭ М Лк 2.10А 2. Проповядвам Христовото учение сходѧще же прохождаахѫ сквоꙁѣ вьсі благовѣщаѭще  цѣлѧще въсѫдѣ А Лк 9.6 Изч М А Калка от гр εὐαγγελίζομαι благовѣштат Вж. при благовѣстт Нвб