Исторически речник
благовѣстт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
благовѣсттблаговѣщѫ, благовѣщѹблаговѣстшблаговѣсттъ, благовѣстть, благовѣсттблаговѣстмъ, благовѣстмь, благовѣстм, благовѣстмоблаговѣстте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
благовѣстѧтъ, благовѣстѧть, благовѣстѧтблаговѣствѣблаговѣсттаблаговѣсттеблаговѣстблаговѣст
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
благовѣстмъ, благовѣстмь, благовѣстмблаговѣсттеблаговѣствѣблаговѣсттаблаговѣстхъ, благовѣстхь, благовѣстхблаговѣст
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
благовѣстблаговѣстхомъ, благовѣстхомь, благовѣстхом, благовѣстхмꙑблаговѣстстеблаговѣстшѧ, благовѣстшѫ, благовѣстша, благовѣстше, благовѣстхѫблаговѣстховѣблаговѣстста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
благовѣстстеблаговѣщаахъ, благовѣщахъ, благовѣщаахь, благовѣщахь, благовѣщаах, благовѣщахблаговѣщааше, благовѣщашеблаговѣщааше, благовѣщашеблаговѣщаахомъ, благовѣщахомъ, благовѣщаахомь, благовѣщахомь, благовѣщаахом, благовѣщахомблаговѣщаашете, благовѣщашете, благовѣщаасте, благовѣщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
благовѣщаахѫ, благовѣщахѫ, благовѣщаахѹ, благовѣщахѹблаговѣщааховѣ, благовѣщаховѣблаговѣщаашета, благовѣщашета, благовѣщааста, благовѣщастаблаговѣщаашете, благовѣщашете, благовѣщаасте, благовѣщасте
благовѣстт -благовѣщѫ -благовѣстш св Съобщя блага, добра вест; възвестя подобаатъ м благовѣстт цстве бжіе М Лк 4.43 З благовѣстіхъ правъдѫ твоѭ въ цркві СП 39.10 благовѣстішѧ хсвое ꙇꙁ мрътвꙑхъ порожденье К 14а 20—21  нѣмъ благовѣстт стротъ. же ма пае творꙗше вѣроват С 445.21—22 съмотр како т  тъ. тѣм ѹенкомъ благовѣсттъ С 446.15 сї ѹбо богъ слово небесъно ... благовѣст сꙙ гаурїломъ арꙿхагг҄еломъ С 10.20—21 благовѣстт сѧ М З А СК К С Калка от гр εὐαγγελίζομαι Нвб благовестя, благовестявам книж остар ОА ВА НГер МлБТР ЕтМл РБЕ Срв Благовест ЛИ Благовеста ЛИ СтИл,РЛФИ Благовест МИ ЖЧ Благовест ’Благовещение’, благовеска ж ДА