Речник на Патриарх Евтимий
елсе  
елсе -ꙗ м ЛИ (2) Елисей – пророк в Израилското царство [ок. 850–800 г. пр. н. е.], проповядвал по времетона владетелите Охозия, Иорам, Ииуй, Иоахаз; ученик на пророк Илия [3 Цар 19.16–17,19–21, 4 Цар 2.1–15 и др.]. Пр. на 14 юни. сїа бо ꙗрѡсти знаменїа соуть. и посилают се вь ѡтмьщенїе божїаго гнѣва, ꙗкоже при Фараѡнѣ и при Елїсеи пророцѣ на Асѵрее I Никод 215.31. въниде чрътѡгъ и доухомь оубо нинѣ тамо веселит сѧ, тѣло же свое намь на земли остави ꙗкоже инѡгда Илїа Елїсеови милѡтъ Филот 99.7